Webinar: Fokus konfirmantarbeid - Alternative leirformer og ny forskning

Praktisk informasjon

Fra:22.4.2021 - kl.09.00

Til:22.4.2021 - kl.10.00

Sted:

Arrangør:Kirkerådet

Dette webinaret handler om konfirmantleir og forskning på konfirmanter. Mange arrangerer leir i ferier for konfirmantene, og flere menigheter planlegger leir for sommeren.

Meld deg på webinaret her

Den pågående smittesituasjonen gjør det usikkert om menighetene kan gjennomføre leir slik de pleier, og derfor vil Gunn Waage Austad, kateket Fyllingsdalen menighet dele sine erfaringer fra Bo-hjemmeleir med konfirmanter. Maria Liholt, kateket i Ullern menighet, og Maria Pedersen-Mong, kapellan i Ullern, vil også presentere hvordan en hel-digital konfirmantleir kan gjennomføres. 

Vi håper dette vil være til nytte for alle som planlegger konfirmantleirer fremover.

I tillegg vil Erling Birkedal og Espen Gilsvik fra MF vil presentere forskning som er relevant for konfirmantledere, og med utgangspunkt i undersøkelsen 14. åringer og konfirmasjon presentere flere av sine funn. MF har også laget en webinarserie, til bruk for stab og frivillige som de vil presentere under dette webinaret.

Dette er en mulighet for å få både praktiske tips for konfirmantarbeidet, og faglig fornyelse.

Foto: Kirkerådet