Webinar: Kristne migranter

Praktisk informasjon

Fra:11.2.2021 - kl.09.00

Til:11.2.2021 - kl.10.00

Sted:der du er

Arrangør:Kirkerådet

Kristne migranter har blitt en viktig del av norsk kristenliv. Noen har dannet egne menigheter mens andre har blitt en del av eksisterende menigheter i Norge. De bringer med seg nye perspektiv, utrykksformer og kultur i møte med tradisjonell trosutøvelse i Norge. Hva betyr dette for Den norske kirke i byen og på bygda? Hvordan være en folkekirke i Norge der kristne migranter hører naturlig med? I webinaret ser vi på erfaringer fra noen menigheter og bispedømmer og på en konkret handlingsplan for veien videre. Dette handler om å være en relevant kirke i en ny tid.

Klikk her for påmelding