Kurs

Det lyses ut nye kurs med søknadsfrist til arbeidsgiver er 15. mars 2019. Vi minner om at det er nye rutiner for å søke opptak til kurs/studier. Den enkelte prest søker biskop eller arbeidsgiver om permisjon og evt stipend/støtte. Søknad om opptak til kurs stiles direkte til lærestedene. Søknadsfrist til biskop/arbeidsgiver er 15. mars 2019. For søknadsfrist og søknadsrutiner til det enkelte studiested se informasjon under det konkrete kurs/studie.