Samarbeid mellom kirke og skole i et livssynsåpent samfunn

Har kirken plass i skolen i det flerkulturelle Norge? Hvilke samarbeidsarenaer finnes mellom kirken og skole i et livssynsåpent samfunn? Hvordan skal skolen forholde seg til juletradisjoner, julegudstjenester og juleavslutninger?

Under Bispemøtets mottakelse i Krypten mandag 17. oktober 2016, holdt biskop Helga Haugland Byfuglien et foredrag om samarbeidet mellom kirke og skole i et livssynsåpent samfunn. Etter foredraget ble det åpnet for spørsmål og samtale.

Biskop Helga Haugland Byfugliens foredrag kan du lese her.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 13 90

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Nettredaktør:
Hege Flo Øfstaas