Bispemøtets arbeidsutvalg

Bispemøtets arbeidsutvalg består av preses, visepreses, ett medlem og en vararepresentant. Arbeidsutvalget velges for 2 år av gangen, jf. forretningsorden §9.


Nytt arbeidsutvalg for perioden 2017 - 2019

Under Bispemøtet i mars 2017 ble det valgt et nytt arbeidsutvalget for perioden 2017 - 2019.
Arbeidsutvalget ble sammensatt slik:

Helga Haugland Byfuglien, preses
Halvor Nordhaug, Bjørgvin, visepreses
Solveig Fiske, Hamar, medlem
Olav Øygard, Nord-Hålogaland, varamedlem

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 13 90

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Nettredaktør:
Hege Flo Øfstaas