Religionsmøte ved kirkelige handlinger

En veiledning fra Bispemøtet.

Hvordan kan vi som kristen kirke vise nestekjærlighet og gjestfrihet i møte med mennesker av annen tro, der vi møter dem med vennlighet og respekt for deres bakgrunn og deres ønsker for en kirkelig handling, samtidig som vi unngår å opptre slik at skillet mellom ulike religioner utviskes på en måte som kan komme i konflikt både med vår egen og deres tro?

Under sitt møte i februar 2016, ga Bispemøtet ut den pastorale veiledningen "Religionsmøtet ved kirkelige handlinger", jf sak BM 9/16. Hovedfokuset i veilederen er knyttet til de kirkelige handlingene, og prestene, som leder disse handlingene, vil derfor være den viktigste målgruppen. Samtidig håper Bispemøtet at også flere, både blant de ansatte i kirken og andre, vil lese det vi skriver her og ha utbytte av det. 

Hent veiledningen her:

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 13 90

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Nettredaktør:
Hege Flo Øfstaas