Arbeidsveiledning (ABV)

Biskopene samarbeider med KA og kirkevergene om arbeidsveiledning for prester og andre kirkelige tilsatte.

Bispemøtet (BM) og Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon (KA) gikk i 2014 sammen om nye felles styringsstrukturer innenfor satsingen på arbeidsveiledning for kirkelig tilsatte.

I den forbindelse er det vedtatt retningslinjer for ABV som bygger videre på innarbeidet metodikk for ABV-satsingen i kirken. Videre er det vedtatt mandat for og oppnevnt et nytt nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning som skal bistå med å videreføre og utvikle tilbudet om arbeidsveiledning i Den norske kirke. 


Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 13 90

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Nettredaktør:
Hege Flo Øfstaas