Veien til prestetjeneste

Veien til Prestetjeneste (VTP) er et ordinasjonsforberedende program for alle som vurderer eller planlegger å gå ut i prestetjeneste. Programmet er i tillegg til studiene, og er obligatorisk både for dem som følger et ordinært cand.-theol.-løp, og for dem som har andre veier til prestetjenesten. VTP har til hensikt å forberede studentene til ordinasjon og tjeneste som prest. Søknadsfrist for opptak til programmet er 15. februar og 15. september hvert år.