Veien til prestetjeneste

Veien til Prestetjeneste (VTP) er et program som er tilrettelagt for teologistudenter som planlegger å gå ut i prestetjeneste. Programmet løper parallelt med teologistudiet og har til hensikt å forberede studentene til ordinasjon og tjeneste som prest. Søknadsfrist for opptak til programmet er 15. februar og 15. september hvert år.