Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Veien til vigslet tjeneste

Veien til vigslet tjeneste (VTVT) er et program i regi av biskopene i Den norske kirke, og er obligatorisk for alle som skal vigsles til kantor, kateket eller diakon i kirken. Programmet ønsker å motivere og stimulere til tjeneste i kirken, og gi studenter og biskoper mulighet til å bli kjent.


Hva er VTVT?

Siden årtusenskiftet har teologistudenter hatt muligheten til å delta i programmet Veien til prestetjeneste (VTP), som ønsker å motivere og rekruttere til prestetjeneste i Den norske kirke. Programmet er obligatorisk for alle som skal ordineres til prest i Den norske kirke. I tillegg til to samlinger regionvis, består VTP også av stiftspraksis i samarbeid med læresteder og dertil hørende samling i regi av bispedømmet.

VTP forbereder studenter på en tilværelse som vigslet medarbeider i kirken. Ettersom det ikke bare vigsles til prestetjeneste, er det naturlig at det tilbys et tilsvarende program til kandidater som skal vigsles til diakoni-, kantor- og katekettjeneste.

Veien til vigslet tjeneste (VTVT) består av én samling, som er lagt i forbindelse med Ordinasjonssamling 2 i VTP. Samlingen tar for seg hva det innebærer å være vigslet, tverrfaglig samarbeid, og ønsker å motivere til tjeneste i kirken. Som en del av samlingen skal alle deltagere ha en personlig samtale med en biskop.

 

Program, påmelding og økonomi

VTVT-samlingen i 2018 blir torsdag 21. til søndag 24. juni i Bodø. Samlingen skjer i forbindelse med samling i Veien til prestetjeneste som holdes på samme sted til samme tid. Det er de fire nordligste bispedømmene, Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland, Nidaros og Møre, som vil være vertskap for samlingen. Gjennom påmeldingen knyttes man til ett av bispedømmene, og det er med det bispedømmets biskop man vil ha enkeltsamtalen.

På samlingen vil det være program knyttet til hva det vil si å stå i en vigslet tjeneste, hvordan man kan samarbeide i stab og et møte med de enkelte tjenestegruppene.

Bispemøtet arbeider med å etablere en portal for påmelding til VTVT, men i påvente av denne skjer påmeldingen via Bispemøtets hjemmeside. Etter at påmeldingen er gjennomført, tildeles man et bispedømme, og det er dette bispedømmet som vil ta kontakt i forkant av samlingen med nærmere detaljer om program, dekking av utgifter. I utgangspunktet dekkes alle utgifter knyttet til reise av bispedømmet, også kost og losji under samlingen dekkes i sin helhet av kirken.

Dersom du lurer på noe i forhold til VTVT, ta kontakt med Marita Solberg Bjerke mb385@kirken.no.

 

 

 

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 13 90

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Nettredaktør:
Hege Flo Øfstaas