Kirkemøtet 13.11.2000 - 18.11.2000 Trondheim

Om sakene og behandlingen på Kirkemøtet 2000
Saksdokumenter - Om sakene og behandlingen på Kirkemøtet 2000

KM 10/00 Revisjon av regler for valg av menighetsråd - VEDTAK
Vedtak - Om sakene og behandlingen på Kirkemøtet 2000

Program for Kirkemøtet 2000
Saksdokumenter - Program for Kirkemøtet 2000

Medlemmene av Kirkemøtet
Saksdokumenter - Medlemmene av Kirkemøtet

KM 01/00 Innstilling fra Protokollkomiteen - VEDTAK
Vedtak - Innstilling fra Protokollkomiteen

KM 02/00 Valg og oppnevninger
Saksdokumenter - Valg og oppnevninger

KM 03/00 Årsmelding for de sentralkirkelige råd 1999 - VEDTAK
Vedtak - Årsmelding for de sentralkirkelige råd 1999

KM 04/00 Statsbudsjettet 2001 og 2002 - VEDTAK
Vedtak - Statsbudsjettet 2001 og 2002

KM 05/00 Tidfesting av Kyrkjemøtet 2002 - VEDTAK
Vedtak - Tidfesting av Kyrkjemøtet 2002

KM 06/00 Særskilde preiketekstar - tekstval 2002/2003 og delegering - VEDTAK
Vedtak - Særskilde preiketekstar

KM 07/00 Orienteringssaker - VEDTAK
Vedtak - Orienteringssaker

KM 08/00 Stortingsmelding om kirkens økonomi - VEDTAK
Vedtak - Stortingsmelding om kirkens økonomi

KM 09/00 Revisjon av retningslinjer for Opplysningsvesenets fond
Saksdokumenter - Revisjon av retningslinjer for Opplysningsvesenets fond

KM 10/00 Revisjon av regler for valg av menighetsråd - VEDTAK
Vedtak - Revisjon av regler for valg av menighetsråd

KM 11/00 Revisjon av regler for valg av bispedømmeråd
Saksdokumenter - Revisjon av regler for valg av bispedømmeråd

KM 12/00 Samarbeidsråd for menighet og misjon - evaluering og videreføring - VEDTAK
Vedtak - Samarbeidsråd for menighet og misjon

KM 13/00 Etisk handel i Norge - Den norske kirkes ansvar - VEDTAK
Vedtak - Etisk handel i Norge

KM 14/00 Kirkens familievern - VEDTAK
Vedtak - Kirkens familievern

KM 15/00 Stat/kirke-utvalget
Saksdokumenter - Stat/kirke-utvalget

KM 16/00 Endringer i regler om nominasjon og utnevning av biskop - VEDTAK
Vedtak - Endringer i regler om nominasjon og utnevning av biskop

Statsråd Trond Giskes tale til Kirkemøtet 14. november
Vedlegg - Statsrådens tale

Kirkerådsleder Gunvor Kongsviks tale til Kirkemøtet 2000
Vedlegg - Kirkerådslederens tale

Orientering fra Kirke/stat-utvalget, ved utvalgsleder Trond Bakkevig
Vedlegg - Orientering om Kirke/stat-utvalget

Biskop Odd Bondeviks hovedforedrag mandag 13. november
Vedlegg - Bondeviks foredrag

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø