Kirkemøtet 2006

Kirkemøtet 13.-19. november 2006 hadde hovedtemaet "En åpen kirke". Sentrale saker: Stat og kirke, asyl og innvandring, kommunikasjonsplattform og homofilisaken.

> Kirkerådsleder Thor Bjarne Bores tale til Kirkemøtet ved åpningen (pdf)
> Kirkestatsråd Trond Giskes tale til Kirkemøtet (pdf)
> H M Kong Haralds tale til Kirkemøtet ved åpningen (webtv)
> Direktør Jens-Petter Johnsens preken ved åpningsgudstjenesten (pdf)

 

Innlegg om Kirkemøtets hovedtema "En åpen kirke",  14. november

 

 

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet  2018: 11. - 16. april  - Trondheim
Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40