Kirkemøtet 2010

Kirkemøtet 2010 ble arrangert i Tønsberg 14.-20. november. Hovedtema for var "Luther glede". På møtet ble det trukket viktige konklusjoner etter arbeidet med en gudstjenestereform i Den norske kirke.

Manus til taler og orienteringer

 

Seminarer

Stat og kirke – kirkeordning (se sesjonen på web-tv)

Gudstjenestereformen (se sesjonen på web-tv)

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø