Kirkemøtet 2012

"Bibelen - I opphavet var Ordet" var hovudtemaet for Kyrkjemøtet 12.-17. april 2012. Mellom sakene på sakslista var Ny salmebok ei hovudsak. Etter åtte år med utgreiing gjorde Kyrkjemøtet det endelege vedtaket om innhaldet i den nye salmeboka.

 

Seminar om kyrkjeordning 16. april:

 

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø