Kirkemøtet 2014

Kirkemøtet 2014 ble arrangert i Kristiansand 3.-8. april.  Hovedtemaet "Fri til å tale, tro og tjene" var knyttet til markeringen av Grunnlovsjubileet.

Taler ved Kirkemøtets åpning 3. april:


Kirkerådsdirektørens orientering til Kirkemøtet på bakgrunn av årsrapporten fra Kirkerådet 4. april:


Kirkemøtets hovedtema, Fri til å tale, tro og tjene 4. april 

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet  2018: 11. - 16. april  - Trondheim
Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40