Kirkemøtet 2017

Kirkemøtet 2017 fant sted i Trondheim, fra onsdag 25. januar til tirsdag 31. januar. Møtets hovedtema var "Nåde". Se opptak fra plenumssamlingene og les Kirkemøtets vedtak.

 

 

Talermanus

 

Opptak fra kulturarrangement på byscenen i Trondheim 29. januar 2017. Reformasjonsjubileet og Den norske kirkes nye selvstendighet.

 

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet  2018: 11. - 16. april  - Trondheim
Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40