Kirkemøtet 2017

Kirkemøtet 2017 finner sted i Trondheim, fra onsdag 25. januar til tirsdag 31. januar. Møtets hovedtema er "Nåde". Her er programskissen og orientering om Kirkemøtet.

 

 

 

Litt om programmet på Kirkemøtet 2017

Kirkemøtet 2017 holdes på Hotell Scandic Nidelven, Havnegata 1-4, Trondheim  25.- 31. januar.
 
Åpningsgudstjenesten er i Nidarosdomen onsdag 25. januar kl. 17.00.

Åpningsmøtet i plenum foregår torsdag 26. januar kl. 09.00 – 10.30. Etter konstitueringen blir det tale ved Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum. Kirkemøtets generaldebatt er en del av åpningsmøtet.

Lørdag 28. januar kl. 20.30 presenterer Ryfylke Livsgnist «luther-kabareten» Luther med latter på Kirkemøtet. I hele 2017 skal Ryfylke Livsgnist reise rundt med forestillingen som er et historisk og humoristisk skråblikk på hva Lutherdommen har ført med seg nasjonalt og lokalt gjennom 500 år.
>> Se et glimt fra forestillingen her (YouTube)

Søndag 29. januar kl 11.00 deltar Kirkemøtets delegater på gudstjenesten i Nidarosdomen. Denne høymessen blir en offisiell åpning av Reformasjonsjubileet 2017. Statsminister Erna Solberg deltar. Gudstjenesten ledes av preses for Bispemøtet Helga Haugland Byfuglien og domprost Ragnhild Jepsen.

Søndag 29. januar kl. 16.00 blir det en kulturell markering av reformasjonsjubileet og endringene i forholdet mellom kirken og staten, på Byscenen i Trondheim (Kongens gate 19). Dette er et lukket arrangementet for Kirkemøtets delegater og inviterte gjester med statsminister Erna Solberg, kulturminister Linda Hofstad Helleland og generalsekretær i Det lutherske verdensforbund Martin Junge i spissen. Pressen inviteres også. Her vil Kirkemøtet få oppleve sang- og musikkrefter på nasjonalt toppnivå!

Generalsekretæren i Det lutherske verdensforbund, Martin Junge, deltar på Kirkemøtet. Det er to aktuelle årsaker til dette: Reformasjonsjubileet i 2017 og kirkemøtesaken om Det lutherske verdensforbunds generalforsamling som finner sted senere i vår (10.-16. mai  i Windhoek, Namibia.) Martin Junge skal tale til Kirkemøtet både lørdag 28. januar (ca. kl. 17.00) og på festforestillingen på Byscenen i Trondheim søndag 29. januar kl. 16.00.

Tirsdag 31. januar kl.16.00 avsluttes Kirkemøtet.

_____________

  • Kirkemøtene fra og med 2018 legges til første hele uke etter påske. Dersom påsken kommer så sent at Kirkemøtet vil bli lagt til begynnelsen av mai, legges Kirkemøtets start til to uker før palmesøndag.

 

 

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet  2017: 25.-31. januar - Trondheim
Kirkemøtet  2018: 11.-17. april 
Kirkemøtet  2019: 3.-9. april 

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40