Kirkerådet

Postadresse

Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo

Besøksadresse

Rådhusgata 1-3, Oslo

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 08 12 00 https://kirken.no

Personer

 • Generalsekretær i Mellomkirkelig råd

  Berit Hagen Agøy 23 08 12 70/ 48 99 12 70 ba777@kirken.no
 • Seksjonsleder, seksjon for gudstjenesteliv og kultur

  Hans Arne Akerø 23 08 12 56 ha769@kirken.no
 • Generalsekretær i Samisk kirkeråd

  Risten Turi Aleksandersen 23 08 12 35 / 92 45 97 98 ra866@kirken.no
 • Rådgiver, Mellomkirkelig råd

  Guro Almås
 • Førstekonsulent, Avdeling for samisk kirkeliv

  Vidar Andersen
 • Seksjonsleder, seksjon for barn, unge og trosopplæring

  Kristine Aksøy 23 08 12 88 ka296@kirken.no
 • Sekretær administrasjonsavdelingen

  Kornelia Baas
 • Førstekonsulent, seksjon for IKT

  Lill-Ann Bakken
 • Avdelingsdirektør, avdeling for kirkeordning

  Ole Inge Bekkelund 23 08 12 50 ob377@kirken.no
 • Seniorrådgiver HR

  Hanne Marie Sørensen Berg
 • Seniorrådgiver, kirkebygg

  Ove Morten Berge
 • Resepsjon/sentralbordbetjening

  Marit Berget
 • Seniorrådgiver

  Siv S. Birkeland
 • Rådgiver, avdeling for menighetsutvikling

  Carl-Fredrik Bommen
 • Seniorrådgiver for kommunikasjon, markedsføring og profilering for barn, unge og trosopplæring

  Kjetil Bondevik 23 08 12 87 kb754@kirken.no
 • Seniorrådgiver kirkerett, avdeling for kirkeordning

  Ragnar Bredoch
 • Rådgiver rekruttering, avdeling for menighetsutvikling

  Ragna Dahlen
 • Førstekonsulent, avdeling for økumenikk og internasjonale relasjoner

  Liv Janne Dehlin
 • Sekretær, administrasjonsavdelingen

  Astrid Bjerke Dirdal
 • Kommunikasjonsdirektør

  Ingeborg Dybvig 23081205/47481606 id933@kirken.no
 • Rådgiver for funksjonshemmede i kirken

  Torill Edøy
 • Seniorrådgiver, kirkeordning

  Anders Backer-Grøndahl Eide
 • Rådgiver økonomi

  Sigrun Egeland
 • Prosjektleder

  Kristine Ekeberg-Andersen
 • Rådgiver HR

  Karen Marie Engeseth
 • Seniorrådgiver, avdeling for økumenikk og internasjonale relasjoner

  Beate Fagerli
 • Administrasjonsdirektør

  Jan Rune Fagermoen 23 08 12 25 jf665@kirken.no
 • Seniorrådgiver, seksjon for diakoni og samfunn

  Sigrid Flaata
 • Seniorrådgiver, seksjon for barn, unge og trosopplæring

  Kristin Frydenlund
 • Daglig leder, Samarbeid menighet og misjon

  Knut Hallen 23 08 12 75 kh558@kirken.no
 • Seniorrådgiver, seksjon for gudstjenesteliv og kultur

  David Scott Hamnes
 • Rådgiver, avdeling for økumenikk og internasjonale relasjoner

  Janne Dale Hauger
 • Seksjonsleder for diakoni og samfunn

  Guro K. Hellgren 23 08 12 61 gh753@kirken.no
 • Arkivleder

  Dag Trygve Henriksen 23 08 12 23 dh346@kirken.no
 • Økonomisjef

  Aud-Karin Hovi 23 08 12 13/ 41 45 54 39 ah344@kirken.no
 • Seniorrådgiver økonomi

  Hans Øyvind Hvidsten
 • Seniorrådgiver Mellomkirkelig råd

  Steinar Ims
 • Seniorrådgiver, Bispemøtet

  Rolv Nøtvik Jakobsen 23 08 13 94 rj477@kirken.no
 • Direktør i Kirkerådet

  Jens-Petter Johnsen 23 08 12 10 jj632@kirken.no
 • Seniorrådgiver

  Cecilie Jørgensen Strømmen 91 30 05 11 cs834@kirken.no
 • Førstekonsulent - kirkelige registre

  Kjetil Kleven
 • Prosjektleder reformasjonsjubileet 2017

  Vidar Kristensen vk697@kirken.no
 • Seniorrådgiver, seksjon for barn, unge og trosopplæring

  Kjersti Kolbjørnsrud
 • Rådgiver

  Ivar Bjørnøy Lalim
 • Ungdomsrådgiver, seksjon for barn, unge og trosopplæring

  Randi Langkaas
 • Seniorrådgiver, avdeling for Samisk kirkeliv

  Tove-Lill Labahå Magga
 • Seniorrådgiver direktørens stab

  Øyvind Meling
 • Førstekonsulent gudstjenesteliv.

  Anne Jorunn Midtkil
 • Seniorrådgiver, avdeling for kirkeordning

  Jørund Østland Midttun
 • Førstekonsulent i direktørens stab (vikar)

  Kristian Myhre
 • Seniorrådgiver, seksjon for gudstjenesteliv og kultur

  Turid Sissel Myrholt
 • Rådgiver, Bispemøtet

  Helge Kollerøs Nylenna 23 08 13 93 hn534@kirken.no
 • Rådgiver, seksjon for barn, unge og trosopplæring

  Silke Pahlke 23 08 12 89 sp259@kirken.no
 • Rådgiver, avdeling for samisk kirkeliv

  Britt Rajala
 • Assisterende direktør

  Gerd Karin Røsæg 23 08 12 40 / 48 99 12 40 gr254@kirken.no
 • Førstekonsulent arkiv

  Kristine Schjerpen
 • Seniorrådgiver, seksjon for diakoni og samfunn

  Hans-Jürgen Schorre hs772@kirken.no
 • Generalsekretær, Bispemøtet

  Christofer Solbakken 23 08 13 92 / 951 19 946 cs672@kirken.no
 • Rådgiver, kirkemusikk, seksjon for gudstjenesteliv og kultur

  Hildegunn Opstad Smørgrav
 • Seniorrådgiver HR

  Håvard Sporastøyl
 • Rådgiver, Samisk kirkeliv

  Maria Roysdatter Steinsvik
 • Førstekonsulent økonomi

  Liv Anita Stenberg
 • Pressekontakt, seniorrådgiver, kommunikasjonsavdelingen

  Siv Thompson 23081208/48248254 st362@kirken.no
 • Juridisk rådgiver

  Ida Thorsrud
 • Assisterende generalsekretær, Mellomkirkelig råd

  Einar Tjelle 23 08 12 72 et982@kirken.no
 • Førstekonsulent, Bispemøtet

  Hege Flo Øfstaas 23 08 13 90 ho383@kirken.no
 • HR-sjef

  Sissel Vartdal 23 08 12 21/48 99 12 57 sv966@kirken.no
 • Seniorrådgiver, seksjon for diakoni og samfunn

  Per Ivar Våje pv383@kirken.no
 • Sjefssekretær

  Tone Welden
 • Seniorrådgiver, kommunikasjonsavdelingen

  Gunnar Westermoen 23081206/48991206 gw376@kirken.no
 • Avdelingsdirektør, avdeling for menighetsutvikling

  Paul Erik Wirgenes 23 08 12 85 / 48 99 12 85 pw857@kirken.no
 • Seniorrådgiver økonomi

  Lis-Ann Ødelien
 • Rådgiver, avdeling for kirkeordning

  Andreas Henriksen Aarflot