Kirkerådet

Postadresse

Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo

Besøksadresse

Rådhusgata 1-3, Oslo

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 08 12 00 https://kirken.no

Personer

 • Generalsekretær, Mellomkirkelig råd

  Berit Hagen Agøy 23 08 12 70/ 48 99 12 70 ba777@kirken.no
 • Seksjonsleder, seksjon for gudstjenesteliv og kultur

  Hans Arne Akerø 23 08 12 56 /99 16 07 48 ha769@kirken.no
 • Generalsekretær i Samisk kirkeråd

  Risten Turi Aleksandersen 23 08 12 35 / 92 45 97 98 ra866@kirken.no
 • Rådgiver, Mellomkirkelig råd

  Guro Almås 23081277 ga225@kirken.no
 • Førstekonsulent, Avdeling for samisk kirkeliv

  Vidar Andersen 23081236 va589@kirken.no
 • Seksjonsleder, seksjon for barn, unge og trosopplæring

  Kristine Aksøy 23 08 12 88 / 91 71 30 41 ka296@kirken.no
 • Sekretær, administrasjonsavdelingen

  Kornelia Baas 23081209 kb294@kirken.no
 • Førstekonsulent, avdeling for kirkeordning

  Lill-Ann Bakken 23081229 lb588@kirken.no
 • Avdelingsdirektør, avdeling for kirkeordning

  Ole Inge Bekkelund 23 08 12 50/99 09 07 07 ob377@kirken.no
 • Seniorrådgiver, HR

  Hanne Marie Sørensen Berg 23 08 12 48/ 99 56 83 22 hb878@kirken.no
 • Seniorrådgiver, kirkebygg, seksjon for gudstjenesteliv og kultur

  Ove Morten Berge 23086289 ob595@kirken.no
 • Resepsjon/sentralbordbetjening

  Marit Berget 23081200 mb498@kirken.no
 • Seniorrådgiver, administrasjonsavdelingen

  Siv S. Birkeland 23 08 12 16 /90 69 71 74 sb243@kirken.no
 • Rådgiver, avdeling for menighetsutvikling

  Carl-Fredrik Bommen 23081294 cb842@kirken.no
 • Seniorrådgiver for kommunikasjon, markedsføring og profilering for barn, unge og trosopplæring

  Kjetil Bondevik 23 08 12 87 /95 90 85 71 kb754@kirken.no
 • Seniorrådgiver, kirkerett, avdeling for kirkeordning

  Ragnar Bredoch 23081254 rb797@kirken.no
 • Rådgiver, rekruttering, avdeling for menighetsutvikling

  Ragna Dahlen 23081286 rd366@kirken.no
 • Førstekonsulent, Mellomkirkelig råder

  Liv Janne Dehlin 23081271 ld976@kirken.no
 • Sekretær, administrasjonsavdelingen

  Astrid Bjerke Dirdal 23081228 ad949@kirken.no
 • Kommunikasjonsdirektør

  Ingeborg Dybvig 23081205/47481606 id933@kirken.no
 • Rådgiver for funksjonshemmede i kirken, seksjon for diakoni og samfunn

  Torill Edøy 23081264 te679@kirken.no
 • Seniorrådgiver, avdeling for kirkeordning

  Anders Backer-Grøndahl Eide 23081257 ae346@kirken.no
 • Rådgiver, økonomiseksjonen

  Sigrun Egeland 23081217 se552@kirken.no
 • Seniorrådgiver, systemansvarlig, kommunikasjonsavdelingen

  Kristine Ekeberg-Andersen (permisjon) 23081212 ke352@kirken.no
 • Rådgiver, HR

  Karen Marie Engeseth 23081220 ke742@kirken.no
 • Seniorrådgiver, Mellomkirkelig råd

  Beate Fagerli 23081274 bf223@kirken.no
 • Administrasjonsdirektør

  Jan Rune Fagermoen 23 08 12 25/97 05 72 11 jf665@kirken.no
 • Seniorrådgiver, seksjon for diakoni og samfunn

  Sigrid Flaata 23081262 sf623@kirken.no
 • Seniorrådgiver, seksjon for barn, unge og trosopplæring

  Kristin Frydenlund 23081290 kf1290@kirken.no
 • Daglig leder, Samarbeid menighet og misjon

  Knut Hallen 23 08 12 75 kh558@kirken.no
 • Seniorrådgiver, seksjon for gudstjenesteliv og kultur

  David Scott Hamnes 23081295 dh376@kirken.no
 • Rådgiver, Mellomkirkelig råd

  Janne Dale Hauger 23 08 12 76 /40 51 41 94 jh895@kirken.no
 • Seksjonsleder for diakoni og samfunn

  Guro K. Hellgren 23 08 12 61 gh753@kirken.no
 • Arkivleder

  Dag Trygve Henriksen 23 08 12 23 dh346@kirken.no
 • Økonomisjef, avdeling for administrasjon

  Aud-Karin Hovi 23 08 12 13/ 41 45 54 39 ah344@kirken.no
 • Seniorrådgiver, økonomiseksjonen

  Hans Øyvind Hvidsten 23081226 hh454@kirken.no
 • Seniorrådgiver, Mellomkirkelig råd

  Steinar Ims 23 08 12 78/41 62 43 68 si379@kirken.no
 • Seniorrådgiver, Bispemøtet

  Rolv Nøtvik Jakobsen 23 08 13 94 rj477@kirken.no
 • Direktør i Kirkerådet

  Jens-Petter Johnsen 23 08 12 10 jj632@kirken.no
 • Seniorrådgiver, seksjon for gudstjenesteliv og kultur

  Cecilie Jørgensen Strømmen 91 30 05 11 cs834@kirken.no
 • Førstekonsulent, kirkelige registre

  Kjetil Kleven 23 08 12 00 (sentralbord)
 • Prosjektleder, reformasjonsjubileet 2017

  Vidar Kristensen 23081207 vk697@kirken.no
 • Seniorrådgiver, seksjon for barn, unge og trosopplæring

  Kjersti Kolbjørnsrud 23081293 kk768@kirken.no
 • Rådgiver, statistikk, avdeling for kirkeordning

  Ivar Bjørnøy Lalim 23081253 il854@kirken.no
 • Ungdomsrådgiver, seksjon for barn, unge og trosopplæring

  Randi Langkaas 971 70 039 rl582@kirken.no
 • Seniorrådgiver, Avdeling for samisk kirkeliv

  Tove-Lill Labahå Magga 23081233 tm884@kirken.no
 • Seniorrådgiver, direktørens stab

  Øyvind Meling 23081251 om269@kirken.no
 • Førstekonsulent, gudstjenesteliv

  Anne Jorunn Midtkil 23081296 am775@kirken.no
 • Seniorrådgiver, avdeling for kirkeordning

  Jørund Østland Midttun 23081281 jm782@kirken.no
 • Førstekonsulent

  Kristian Myhre 23 08 12 18 km289@kirken.no
 • Seniorrådgiver, seksjon for gudstjenesteliv og kultur

  Turid Sissel Myrholt 23081242 tm783@kirken.no
 • Rådgiver, Bispemøtet

  Helge Kollerøs Nylenna 23 08 13 93 hn534@kirken.no
 • Rådgiver, seksjon for barn, unge og trosopplæring

  Silke Pahlke 23 08 12 89 /48 22 46 28 sp259@kirken.no
 • Assisterende direktør

  Gerd Karin Røsæg 23 08 12 40 / 48 99 12 40 gr254@kirken.no
 • Førstekonsulent, arkiv, avdeling for administrasjon

  Kristine Schjerpen 23081224 ks222@kirken.no
 • Seniorrådgiver, seksjon for diakoni og samfunn

  Hans-Jürgen Schorre 23081265 hs772@kirken.no
 • Generalsekretær, Bispemøtet

  Christofer Solbakken 23 08 13 92 / 951 19 946 cs672@kirken.no
 • Rådgiver, kirkemusikk, seksjon for gudstjenesteliv og kultur

  Hildegunn Opstad Smørgrav 23081259 hs484@kirken.no
 • Seniorrådgiver, HR

  Håvard Sporastøyl 23081258 hs627@kirken.no
 • Rådgiver, Avdeling for samisk kirkeliv

  Maria Roysdatter Steinsvik 23081268 ms854@kirken.no
 • Førstekonsulent, økonomiseksjonen

  Liv Anita Stenberg 23081246 ls576@kirken.no
 • Pressekontakt, seniorrådgiver, kommunikasjonsavdelingen

  Siv Thompson 23081208/48248254 st362@kirken.no
 • Assisterende generalsekretær, Mellomkirkelig råd

  Einar Tjelle 23 08 12 72 et982@kirken.no
 • Førstekonsulent, Bispemøtet

  Hege Flo Øfstaas 23 08 13 90 ho383@kirken.no
 • HR-sjef

  Sissel Vartdal 23 08 12 21/48 99 12 57 sv966@kirken.no
 • Seniorrådgiver, seksjon for diakoni og samfunn

  Per Ivar Våje 23 08 12 66/ 98 01 23 13 pv383@kirken.no
 • Sjefssekretær

  Tone Helene Welden 23081211 tw577@kirken.no
 • Seniorrådgiver, kommunikasjonsavdelingen

  Gunnar Westermoen 23081206/48991206 gw376@kirken.no
 • Avdelingsdirektør, avdeling for menighetsutvikling

  Paul Erik Wirgenes 23 08 12 85 / 48 99 12 85 pw857@kirken.no
 • Seniorrådgiver, økonomiseksjonen

  Lis-Ann Ødelien lo598@kirken.no
 • Rådgiver, avdeling for kirkeordning

  Andreas Henriksen Aarflot 23081252 aa333@kirken.no