Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kirkerådet 23. mars 2017

Kirkerådets møte 23. mars finner sted i Kirkens hus i Oslo.

 

Sakslisten for Kirkerådets møte 23. mars 2017

KR 01/17 Orienteringssaker
KR 01.1/17 Muntlig orientering, KR, MKR, SKR og BM
KR 01.2/17 Høringssvar om grønn konkurransekraft
KR 01.3/17 Høringssvar om norsk klimalov
KR 01.4/17 Høringssvar endring i forskrift om forvaltningsområde for samisk språk
KR 01.5/17 Reaksjoner etter KMs vedtak om likekjønnet vigsel
KR 01.6/17 Høringssvar på forslaget om endringer i utlendingsforskriften, underholdskravet i familieinnvandringssaker
KR 01.7/17 Høringsbrev om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler
KR 01.8/17 Stemmerett ved tilsetting av biskop for menighetsråd og vigslede medarbeidere i Nidaros domprosti
KR 01.9/17 Høringssvar – forslag om endringer av forskriftsbestemmelser for avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere mv.
KR 01.10/17 Den norske kirkes kandidat til rådet til LVF
KR 01.11/17 En gjennomgang av partienes programutkast
KR 01.12/17 Høringsuttalelse - På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming
KR 01.13/17 Høringsuttalelse – NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet
KR 01.14/17 Høringssvar – evaluering og videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 (2015-2016)
KR 01.15.1/17 Sluttrapport prosjekt 2017
>> Kopi av Kirkerådets plan for virksomhetsoverdragelsen
KR 01.16/17 Samisk kirkeråds høringsuttalelse til NOU 2016:18 Hjertespråket

KR 02/17 Referatsaker
KR 02.1/17 Referat fra AGU 2016: 7.10, 27.10, 24.11, 6.12. 2017: 20.2.
KR 02.2/17 Protokoll MKR møte november 2016
KR 02.3/17 Protokoll fra SKR
KR 02.4/17 Protokoll fra NFG møte 14.-15.11.2016
KR 02.5/17 Protokoll fra Norges kristne råds møte 23.11.2016
KR 02.6/17 Protokoll fra Norges kristne råds møte 23.02.2017
KR 02.7/17 Utkast til protokoll fra MKR møte 9.-10. mars 2017
KR 02.8/17 Protokoll Kirkemøtet 2017
KR 02.9/17 Protokollutkast fra SKR møte 14.-16. mars 2017


KR 03/17 Oppnevning av delegater til KEKs generalforsamling 31. mai-6. juni 2018 i Novo Sad, Serbia. – Saken utsettes til juni 2017

KR 04/17 Høringsnotat – nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet
>> Høringsnotat (fullversjon). Utkast per 2. mars 2017
>> Forslag til nye valgregler

KR 05/17 Høringsnotat – forskrift om endring av forskrift om Den norske kirkes medlemsregister
>>  Forskriften (Lovdata)

KR 06/17 Endringer i regelverk for godtgjøring av folkevalgte
>> Regelverk for godtgjøring til folkevalgte

KR 07/17 Bruk av midler fra Kirkens Landsfond til rekruttering av kirkelige medarbeidere
>> Notat om behovet for tiltak for økt rekruttering

KR 08/17 Kirkerådets budsjett 2017
>> Retningslinjer for rammetilskudd til Den norske kirke - fastsatt 20. februar 2017 av Kulturdepartementet
>> Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2017
>> Statsbudsjettet 2017 - Tilskudd til Den norske kirke

KR 09/17 Årsmelding fra De sentralkirkelige råd
>> Årsrapporten 2016

KR 10/17 Forslag om at Den norske kirke bør frasi seg vigselsretten
>> Epost fra Steinar Aanstad

KR 11/17 Oppfølging og evaluering av KM 2017

KR 12/17 Mindre endringer i valgreglene – nytt valgoppgjør

KR 13/17 Ikrafttredelse av regler for KUN og oppnevning av dets styre

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Kontaktperson for det valgte Kirkerådet: Seniorrådgiver Øyvind Meling,
om269@kirken.no Tlf.: 23 08 12 51

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"