Verve og presentere kandidater

Til arbeidet med å finne kandidater til kirkevalget har Kirkerådet laget noen enkle A5-brosjyrer (filformat PDF). Som hjelp i presentasjonen av de nominerte tilbys Word-maler i både A4- og A5-format.

 

ARTIKKEL TIL MENIGHETSBLADET

 

VERVEBROSJYRER

Sett preg på din kirke. Vil du være med i menighetsrådet?
Vervebrosjyre 4 sider A5-format - Bokmål


Sett preg på di kyrkje. Vil du vere med i soknerådet?
Vervebrosjyre 4 sider A5-format - Nynorsk.


Kirkens råd. Hvem er de – hva gjør de?
4 siders brosjyre A5-format - Bokmål


Råda i kyrkja. Kven er dei – kva gjer dei?
4 siders brosjyre A5-format - Nynorsk

 

WORD-MALER TIL KANDIDATPRESENTASJON

Kandidater til bispedømmerådsvalget - format A4


Kandidater til menighetsrådsvalget - format A4


Kandidater til menighetsrådsvalget - format A5

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 63