Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Regelverk og huskelister

Her finner du regelverk og huskelister/sjekklister til arbeidet med Kirkevalget 2015.

Høring 27. mars - 14. juni 2017:
Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

 

 

De viktigste datoene.

Innen 1. november 2014 –
Bispedømmerådene oppnevner valgråd for bispedømmeråds-/kirkemøte-valget.
Bispedømmerådene sender oppfordring til menighetene om å foreslå kandidater.
Bispedømmerådene gjør vedtak om evt. indirekte valgomgang.

Innen 15. desember 2014 –
Bispedømmerådets valgråd oppnevner nominasjonskomite for bispedømmeråds-/kirkemøte-valget.
Valgrådet i samarbeid med prosten innkaller menighetsrådsledere eller et medlem fra hvert menighetsråd innen prostiet til et møte hvor valget av nominasjonskomité for valg av leke kandidater til bispedømmeråd/Kirkemøtet finner sted.

Innen 1. januar 2015 –
Bispedømmerådets valgråd kunngjør muligheten til å fremme alternative lister for valg av leke medlemmer i bispedømmeråds-/kirkemøte-valget.
Menighetsrådene konstituerer seg som valgstyre, velger leder av dette styret og oppnevne nominasjonskomite, eventuelt etablere et valgteam.

Innen 15. januar 2015 –
Menighetsrådene fremmer forslag på inntil fire leke kandidater til bispedømmerådet.

Innen 1. mars 2015 –
Nominasjonskomiteen under bispedømmerådet sende foreløpig kandidatliste til valgrådet.
Frist for menighetsrådene til eventuelt å søke om dispensasjon fra regler om tid og sted for valg.

Etter 1. mars 2015 –
Bispedømmerådets nominasjonskomite kunngjør foreløpig kandidatliste (leke, prest og lek kirkelig tilsatt) og mulighet for å fremme alternative lister (leke representanter) og supplerende nominasjon (prest og lek kirkelig tilsatt).

Innen 1. mai 2015 –
Frist for å legge fram alternative lister til henholdsvis bispedømmeråds-/kirkemøte-valget og til menighetsrådsvalget.

Etter 1. mai 2015 -
Kunngjør kandidatliste(r), valgform og eventuelt supplerende nominasjon, (endelige kandidatlister for prester og leke kirkelig tilsatte kan kunngjøres her eller sammen med kunngjøring i juni).

Innen 8. juni 2015 –
Motta eventuelle supplerende kandidater og kunngjøre endelig liste (leke) dersom flertallsvalg. Legge inn alt i valgmodul (endelige kandidatlister for prester og leke kirkelig tilsatte kunngjøres her hvis ikke det er gjort i mai).
Tid og sted for valget må være avklart, både forhåndsstemming og valgting.

Innen 10. august 2015 –
Kunngjøre kandidatliste, utlegging av manntall og forhåndsstemming.

10. august – 11. september 2015 –
Forhåndsstemming i eget sokn foregår.

13.-14. september 2015 –
Kirkevalg - valgting i alle landets menigheter.

17. september 2015 –
Stemmesedler fra bispedømmeråds-/Kirkemøtevalget er valgrådet i hende.

24. september 2015 –
Opptelling og innberetning av valget.

Innen 1. oktober 2015 –
Utsendelse av valgmateriell til eventuell indirekte omgang.

Innen 8. desember 2015 –
Opptelling og innberetning av eventuell indirekte omgang.


Kontaktperson i Kirkerådet:
Seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
anders.backer-grondahl.eide@kirken.no
Tlf.: 23 08 12 57

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 63