Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Skjema til forberedelse og gjennomføring av Kirkevalget

Her er skjema til bruk ved presentasjon av kandidater, forslag til kandidatliste, supplerende nominasjon, søknad om overføring av stemmerett, utfylling av Valgboken og rapportering. Se også mal for informasjonsplan. Sifrene foran hver lenke refererer til inndelingen i Valghåndboken. Merk: disse skjemaene er ikke oppdatert til Kirkevalget 2019 enda. Nye skjema vil komme så fort de er klare.

Bokmål
2.2.5 Skjema for presentasjon av kandidater ved valg av bispedømmeråd/Kirkemøtet (MS Word)

2.1.4 Skjema for presentasjon av kandidater valg av menighetsråd (MS Word)

2.1.1 Krav om endring i manntall (MS Word)

2.1.2 Mal for informasjonsplan (MS Word)

2.1.5 Forslag til kandidatliste - valg av menighetsråd (MS Word)

2.2.6 Forslag til kandidatliste - valg av bispedømmeråd (MS Word)

2.1.6 Forslag til kandidat – supplerende nominasjon - valg av menighetsråd (MS Word)

2.1.7 Søknad om overføring av stemmerett - valg av menighetsråd (MS Word)

2.2.7a Forslag til kandidat – supplerende nominasjon -valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet (MS Word)

2.2.7b Forslag til kandidat – supplerende nominasjon - valg av prest til bispedømmeråd og Kirkemøtet (MS Word)

2.2.7c Forslag til kandidat – supplerende nominasjon - valg av lek kirkelig tilsatt til bispedømmeråd og Kirkemøtet (MS Word)

2.1.1.6a Valgbok del 1 for valgstyret (MS Word)

2.1.8a Liste over mottatte forhåndsstemmer - eget sokn (vedlegg til valgbok) (MS Word)

2.1.8b Liste over mottatte forhåndsstemmer - videresending til andre sokn (vedlegg til valgbok) (MS Word)

2.1.9 Rapport fra stemmestyret (vedlegg til valgbok) (MS Word)

2.1.11 Rapporteringsskjema for opptelling - flertallsvalg menighetsrådsvalg (vedlegg til valgbok) (MS Word)

2.1.12 Rapporteringsskjema for opptelling - forholdstallsvalg menighetsrådsvalg (vedlegg til valgbok) (MS Word)

2.2.8 Rapporteringsskjema for opptelling - flertallsvalg bispedømmerådsvalget (direkte valg) (MS Word)

2.2.8b Rapporteringsskjema for opptelling - flertallsvalg bispedømmerådsvalget (indirekte valg) (MS Word)

2.2.9 Rapporteringsskjema for opptelling - forholdstallsvalg bispedømmerådsvalget (MS Word)

2.3.2 Begrunnelse av ønske om å stemme (MS Word)


Nynorsk
2.2.5 Skjema for presentasjon av kandidatar ved val av bispedømmeråd/Kyrkjemøtet (MS Word)

2.1.4 Skjema for presentasjon av kandidatar val av sokneråd (MS Word)

2.1.1 Krav om endring i manntal (MS Word)

2.1.2 Mal for informasjonsplan (MS Word)

2.1.5 Forslag til kandidatliste - val av sokneråd (MS Word)

2.2.6 Forslag til kandidatliste - val av bispedømmeråd (MS Word)

2.1.6 Forslag til kandidat – supplerande nominasjon - val av sokneråd (MS Word)

2.1.7 Søknad om overføring av røysterett - val av sokneråd (MS Word)

2.2.7a Forslag til kandidat – supplerande nominasjon - val av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kyrkjemøtet (MS Word)

2.2.7b Forslag til kandidat – supplerande nominasjon - val av prest til bispedømmeråd og Kyrkjemøtet (MS Word)

2.2.7c Forslag til kandidat – supplerande nominasjon - val av lek kyrkjeleg tilsett til bispedømmeråd og Kyrkjemøtet (MS Word)

2.1.1.6a Valbok del 1 for valstyret (MS Word)

2.1.8a Liste over mottekne førehandsrøyster - eige sokn (vedlegg til valbok) (MS Word)

2.1.8b Liste over mottekne førehandsrøyster - som skal sendast til andre sokn (vedlegg til valbok) (MS Word)

2.1.9 Rapport frå røystestyret (vedlegg til valbok) (MS Word)

2.1.11 Rapporteringsskjema for oppteljing - fleirtalsval i soknerådsval (vedlegg til valbok) (MS Word)

2.1.12 Rapporteringsskjema for oppteljing - forholdstalsval soknerådsval (vedlegg til valbok) (MS Word)

2.2.8 Rapporteringsskjema for oppteljing - fleirtalsval bispedømmerådsvalet (direkte val) (MS Word)

2.2.8b Rapporteringsskjema for oppteljing - fleirtalsval bispedømmerådsvalet (indirekte val) (MS Word)

2.2.9 Rapporteringsskjema for oppteljing - forholdstalsval bispedømmerådsvalet (MS Word)

2.3.2 Grunngjeving av ønskje om å røyste (MS Word)


 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 63