Stemmesedlene til bispedømmerådsvalget

Nedenfor kan du laste ned stemmeseddel til de listene som er lagt fram til bispedømmerådsvalget i de elleve bispedømmene.

Til valgstyrene:
Stemmesedlene skal kopieres opp på lys grønt papir, slik at stemmesedlene ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet skiller seg tydelig fra stemmesedlene ved valg av menighetsråd. Papirfargen må være så lys at teksten på stemmeseddelen er godt lesbar.

Oslo
>> Nominasjonskomiteens liste
>> Åpen folkekirkes liste

Borg
>> Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste
>> Åpen folkekirkes liste

Hamar
>> Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste  -  bokmål  -  nynorsk
>> Åpen folkekirkes liste  -  bokmål  -  nynorsk

Tunsberg
>> Nominasjonskomiteens liste  -  bokmål  -  nynorsk
>> Åpen folkekirkes liste  -  bokmål  -  nynorsk

Agder og Telemark
>> Nominasjonskomiteens liste  -  bokmål  -  nynorsk
>> Åpen folkekirkes liste  -  bokmål  -  nynorsk

Stavanger
>> Nominasjonskomiteens liste  -  bokmål  -  nynorsk

Bjørgvin
>> Nominasjonskomiteens liste  -  bokmål  -  nynorsk

Møre
>> Nominasjonskomiteens liste - bokmål  -  nynorsk
>> Åpen folkekirkes liste  -  bokmål  -  nynorsk

Nidaros
>> Nominasjonskomiteens liste 
>> Åpen folkekirkes liste  

Sør-Hålogaland
>> Nominasjonskomiteens liste
>> Åpen folkekirkes liste

Nord-Hålogaland
>> Nominasjonskomiteens liste  -  nordsamisk  -  bokmål
>> Åpen folkekirkes liste  -  nordsamisk  -  bokmål

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum 0107 Oslo Tlf.: 23 08 12 00 E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: www.kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: abge@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

eller rådgiver kirkevalg Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 63