Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Valghåndbok - Kirkevalget 2015

Valghåndboken for Kirkevalget 2015 gir menighetsråd, bispedømmeråd, nominasjonskomitéer, valgstyrer og valgråd informasjon om deres ansvar og oppgaver. Boken skal også bidra til at valget blir gjennomført i samsvar med regelverket.

Valghåndboken er utgitt av Kirkerådet og er redigert og revidert av Per Kristian Aschim i samarbeid med rådgiver Andreas Henriksen Aarflot og seniorrådgiver (prosjektleder) Anders Backer-Grøndahl Eide i Kirkerådet.

I Valghåndboken veksler målformen mellom bokmål og nynorsk. Reglene for valg av menighetsråd er gjengitt både på bokmål og nynorsk. Reglene for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet er gjengitt på bokmål. Nynorsk versjon av reglene vil bli tilgjengelig her på www.kyrkjevalet.no / www.kirkevalget.no.

Etter et innledende kapittel gir Valghåndboken veiledninger for gjennomføring av valget
- Veiledninger ved valg av menighetsråd/sokneråd
- Veiledninger ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet
- Veiledninger for velgerne
- Val av medlemmer til kyrkjeleg fellesråd
- Om funksjonstid og tiltredelsestidspunkt

Den norske kirke er inne i en spennende fase. Prosessen med endrede relasjoner mellom Staten og Den norske kirke fortsetter. Kirkevalget 2015 arrangeres i en periode når kirken skal ta grunnleggende veivalg for fremtiden.

  • - Aldri før har det vært viktigere med kompetente folkevalgte råd med sterk demokratisk legitimitet og forankring hos kirkemedlemmene! sier direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet i Valghåndbokens forord.

Gjennomføring av kirkevalg på samme tid og i geografisk nærhet av andre offentlige valg er nå en del av kirkeloven. Det er også tatt inn i loven at minst halvparten av representantene i bispedømmeråd og Kirkemøtet skal velges direkte av kirkens medlemmer, i tillegg til de representantene som velges av menighetsrådsmedlemmene.

På bakgrunn av erfaringene fra 2009 og 2011 skjer kirkevalget i 2015 etter en enklere valgordning. Valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet vil bli gjennomført med samme valgordning som valg til menighetsråd, ved flertalls- eller forholdstallsvalg. Dette betyr at stemmesedlene til begge valg skal fylles ut etter de samme prinsipper. Flertalls- og forholdstallsvalg er også godt kjent fra andre offentlige valg. Dette vil gjøre valggjennomføringen enklere for både velgere og valgmedarbeidere.

Ved Kirkevalget 2015 vil det bli utarbeidet nettverktøy som skal hjelpe velgerne med å skille kandidatene fra hverandre. Det er også nytt at det ved Kirkevalget 2015 blir mulig å stille alternative lister ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Det er et mål for Kirkevalget 2015 at velgeren i enda større grad enn tidligere skal oppleve å ha reelle valgmuligheter.

En pdf-utgave av Valghåndboken kan lastes ned nedenfor. (Bruk bokmerkene for å navigere i fila) 

Trykket utgave ble i desember 2014 sendt hvert menighetskontor etter Kirkerådets adresselister.

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 63