Veiledninger

Her er pdf-filer med veiledninger for nominasjonskomite og stemmestyre. Veiledningene er hentet fra Valghåndboken. Sifrene foran hver lenke refererer til inndelingen i Valghåndboken.

 

BOKMÅL

2.1.2 Veiledning for informasjonsansvarlig
- Mal for informasjonsplan (MS Word)

2.1.3 Veiledning for Kirkelig fellesråd/kirkevergen/administrasjonen
2.1.4 Veiledning for nominasjonskomité (menighetsråd)
2.1.5 Veiledning for forslagsstillere – alternativ liste (menighetsråd)
2.1.6 Veiledning for supplerende nominasjon (menighetsråd)
2.1.7 Stemmerett og valgbarhet
2.1.8 Veiledning for stemmemottaker ved forhåndsstemming (menighetsråd/bispedømmeråd)
2.1.9 Veiledning for stemmestyre (menighetsråd/bispedømmeråd)
2.1.10 Utstyr og innredning av valglokale (menighetsråd/bispedømmeråd)
2.1.11 Veiledning – opptelling flertallsvalg (menighetsråd)
2.1.12 Veiledning – opptelling forholdstallsvalg (menighetsråd)

2.2.5 Veiledning for nominasjonskomité (bispedømmeråd)
2.2.6 Veiledning for forslagsstillere – alternativ liste (bispedømmeråd)
2.2.7.1 Veiledning for forslagsstillere – Supplerende nominasjon – valg av leke medlemmer (bispedømmeråd)
2.2.7.2 Veiledning for forslagsstillere – Supplerende nominasjon – valg av prest (bispedømmeråd)
2.2.7.3 Veiledning for forslagsstillere –Supplerende nominasjon – valg av lek kirkelig tilsatt (bispedømmeråd)
2.2.8 Veiledning – opptelling flertallsvalg (bispedømmeråd)
2.2.9 Veiledning – opptelling forholdstallsvalg (bispedømmeråd)

NYNORSK

2.1.2 Rettleing for informasjonsansvarleg
- Mal for informasjonsplan (MS Word)

2.1.3 Rettleiing for Kyrkjeleg fellesråd/kyrkjeverja/administrasjonen
2.1.4 Rettleiing for nominasjonskomité (sokneråd)
2.1.5 Rettleiingg for forslagsstillarar – alternativ liste (sokneråd)
2.1.6 Rettleiing for supplerande nominasjon (sokneråd)
2.1.7 Røysterett og kven kan veljast
2.1.8 Rettleiing for røystemottakar ved førehandsrøysting (sokneråd/bispedømmeråd)
2.1.9 Rettleiing for røystestyret (sokneråd/bispedømmeråd)
2.1.10 Utstyr og innreiing av vallokale (sokneråd/bispedømmeråd)
2.1.11 Rettleiing – oppteljing fleirtallsvalg (sokneråd)
2.1.12 Rettleiing – oppteljing høvetalsvalg (sokneråd)

2.2.5 Rettleiing for nominasjonskomité (bispedømmeråd)
2.2.6 Rettleiing for forslagsstillere – alternativ liste (bispedømmeråd)
2.2.7.1 Rettleiing for forslagsstillere – Supplerande nominasjon – val av leke medlemmer (bispedømmeråd)
2.2.7.2 Rettleiing for forslagsstillere – Supplerande nominasjon – val av prest (bispedømmeråd)
2.2.7.3 Rettleiing for forslagsstillere – Supplerande nominasjon – val av lek kirkelig tilsatt (bispedømmeråd)
2.2.8 Rettleiing – oppteljing flertallsval (bispedømmeråd)
2.2.9 Rettleiing – oppteljing forholdstallsval (bispedømmeråd)

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 63