Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Veiledninger

Her er pdf-filer med veiledninger for nominasjonskomite og stemmestyre. Veiledningene er hentet fra Valghåndboken. Sifrene foran hver lenke refererer til inndelingen i Valghåndboken.

 

BOKMÅL

2.1.2 Veiledning for informasjonsansvarlig
- Mal for informasjonsplan (MS Word)

2.1.3 Veiledning for Kirkelig fellesråd/kirkevergen/administrasjonen
2.1.4 Veiledning for nominasjonskomité (menighetsråd)
2.1.5 Veiledning for forslagsstillere – alternativ liste (menighetsråd)
2.1.6 Veiledning for supplerende nominasjon (menighetsråd)
2.1.7 Stemmerett og valgbarhet
2.1.8 Veiledning for stemmemottaker ved forhåndsstemming (menighetsråd/bispedømmeråd)
2.1.9 Veiledning for stemmestyre (menighetsråd/bispedømmeråd)
2.1.10 Utstyr og innredning av valglokale (menighetsråd/bispedømmeråd)
2.1.11 Veiledning – opptelling flertallsvalg (menighetsråd)
2.1.12 Veiledning – opptelling forholdstallsvalg (menighetsråd)

2.2.5 Veiledning for nominasjonskomité (bispedømmeråd)
2.2.6 Veiledning for forslagsstillere – alternativ liste (bispedømmeråd)
2.2.7.1 Veiledning for forslagsstillere – Supplerende nominasjon – valg av leke medlemmer (bispedømmeråd)
2.2.7.2 Veiledning for forslagsstillere – Supplerende nominasjon – valg av prest (bispedømmeråd)
2.2.7.3 Veiledning for forslagsstillere –Supplerende nominasjon – valg av lek kirkelig tilsatt (bispedømmeråd)
2.2.8 Veiledning – opptelling flertallsvalg (bispedømmeråd)
2.2.9 Veiledning – opptelling forholdstallsvalg (bispedømmeråd)

NYNORSK

2.1.2 Rettleing for informasjonsansvarleg
- Mal for informasjonsplan (MS Word)

2.1.3 Rettleiing for Kyrkjeleg fellesråd/kyrkjeverja/administrasjonen
2.1.4 Rettleiing for nominasjonskomité (sokneråd)
2.1.5 Rettleiingg for forslagsstillarar – alternativ liste (sokneråd)
2.1.6 Rettleiing for supplerande nominasjon (sokneråd)
2.1.7 Røysterett og kven kan veljast
2.1.8 Rettleiing for røystemottakar ved førehandsrøysting (sokneråd/bispedømmeråd)
2.1.9 Rettleiing for røystestyret (sokneråd/bispedømmeråd)
2.1.10 Utstyr og innreiing av vallokale (sokneråd/bispedømmeråd)
2.1.11 Rettleiing – oppteljing fleirtallsvalg (sokneråd)
2.1.12 Rettleiing – oppteljing høvetalsvalg (sokneråd)

2.2.5 Rettleiing for nominasjonskomité (bispedømmeråd)
2.2.6 Rettleiing for forslagsstillere – alternativ liste (bispedømmeråd)
2.2.7.1 Rettleiing for forslagsstillere – Supplerande nominasjon – val av leke medlemmer (bispedømmeråd)
2.2.7.2 Rettleiing for forslagsstillere – Supplerande nominasjon – val av prest (bispedømmeråd)
2.2.7.3 Rettleiing for forslagsstillere – Supplerande nominasjon – val av lek kirkelig tilsatt (bispedømmeråd)
2.2.8 Rettleiing – oppteljing flertallsval (bispedømmeråd)
2.2.9 Rettleiing – oppteljing forholdstallsval (bispedømmeråd)

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf.: 23 08 12 00
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Web: kirkevalget.no

Kontakt seniorrådgiver Anders Backer-Grøndahl Eide
E-post: ae346@kirken.no
Tlf 23 08 12 57 / 40 40 44 28

Kontakt rådgiver kirkevalg
Margit Aas Onstein
E-post: mo244@kirken.no
Tlf 23 08 12 63