1

INGER HELENE THINGVOLD NORDEIDE

Stilling: Sjølvst. næringsdr. Alder: 54 6810 FØRDE Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Gudstenesten
  • Trosopplæring
  • Diakoni
  • Misjon

Spørsmål og svar

1.Eg stiller til val til bispedømerådet og Kyrkjemøtet fordi:
Jeg ønsker å være med å påvirke i de valgene kirken skal gjøre etter skille fra staten.

2.Den norske kyrkja sitt visjonsdokument (2015-2019) presenterer Den evangelisk-lutherske folkekyrkja som
• Vedkjennande
• Open
• Tenande
• Misjonerande
Korleis vil du arbeida for å verkeleggjera dette?
Dette er positivt forpliktende for alle med oppgaver og verv i kirken vår. Jeg ønsker at denne visjonen skal være styrende og gjenspeiles i alt som skjer, både i gudstjenester, lokale kirkelige aktiviteter, debatter og vedtak. Evangeliet skal bringes klart og tydelig til alle mennesker.

3.Kva meiner du om vigsel av likekjønna par i Den norske kyrkja?
Det er en ordning jeg ikke kan støtte. Jeg mener at ekteskapet er for mann og kvinne.

4.Tilhøvet mellom staten og kyrkja er i endring. Kva framtidsutsikter ser du for rekruttering , organisering og arbeidsgjevaransvar i kyrkja?
Dette er store og viktige spørsmål som vi er underveis med i kirken. Rekruttering både til teologistudier, andre kirkelige stillinger og til frivillig tjeneste må det arbeides aktivt med på flere plan. Ny organisering og endring av arbeidsgiveransvaret i kirken er krevende ting å få på plass, men åpner også for gode endringer som én arbeidsgiverlinje.

5.Korleis vil du leggja til rette for at kyrkja kan halda saman trass i saker med stor usemje?
Ved å fremme dialog og respekt for ulike syn. Vi må alle øve oss i toleranse og gjensidig respekt der vi har avvikende syn.

Arbeidserfaring / utdanning

1998 - 2001
Arbeids-og organisasjonspsykologi

2002 -
Personalpsykologi

2008 - 2010
Coaching

2008 - 2010
NLP (Nevrolingvistisk programmering)

2009 - 2010
Lightning process practitioner

Kyrkjelege verv

1978 - 2006
Søndagsskolelærer

1999 - 2006
Styreleder for kyrkjelydsbladet

2006 -
Medlem av redaksjonen i kyrkjelydsbladet

2009 - 2015
To perioder i Bjørgvin bdr, den første perioden som vara

2011 - 2015
Medlem av gudstenesteutvalget

Offentlege og andre verv

Medlem av styret for Sunnfjord folkehøgskule i to perioder

1998 - 2002
Medlem av helse- og sosialutvalget i Førde kommune


Andre kandidatar på same liste

2
NORA SÆTRE BAARTVEDT Stilling: Student Alder: 21 5709 VOSS
3
KARL JOHAN KIRKEBØ Stilling: Marknadsdirektør Alder: 65 5151 STRAUMSGREND
4
ANDREAS SKEIDSVOLL Stilling: Student Alder: 23 5282 LONEVÅG
5
BERIT NØST DALE Stilling: Høgskolelektor Alder: 63 5918 FREKHAUG
6
MARIUS ØKLAND Stilling: Adm. leiar Alder: 29 5420 RUBBESTADNESET
7
LIV RØNNINGEN ÅGOTNES Stilling: TSP Group Manager Alder: 48 5363 ÅGOTNES
8
IDA LINDØE Stilling: Lektor ungdomsskule Alder: 48 5614 ÅLVIK
9
VEMUND ATLE ØIESTAD Stilling: Tannlege Alder: 67 6795 BLAKSÆTER
10
PER HILLEREN Stilling: Bonde Alder: 56 6856 SOGNDAL
11
INGE WILHELM ØKLAND Stilling: Barne- og ungd.arb. Alder: 27 5035 BERGEN
12
HILDEGUNN KALVENES Stilling: Pensj. helsesøster Alder: 68 5392 STOREBØ
13
BJØRN SANDVIK SØLSNÆS Stilling: Student Alder: 20 6863 LEIKANGER
14
KJELLFRID TORUNN MÆLAND Stilling: Førsteamanuensis Alder: 64 5414 STORD
15
GUNN RAGNHILD VÅRDAL HELGESEN Stilling: Sjølvst. næringsdr. Alder: 59 6740 SELJE
16
KJELL JARLE AADLAND Stilling: Rådgjevar Alder: 66 5209 OS
17
JOSTEIN BILDØY Stilling: Dagleg leiar Alder: 49 6810 FØRDE
EGIL MORLAND Stilling: Førsteamanuensis Alder: 65 5360 KOLLTVEIT
MARTE MALTERUD SEIP Stilling: Pensjonert lege Alder: 69 5783 EIDFJORD