1

KARI BERGSJØ KARSTENSEN

Stilling: Komm.rådgiver Alder: 50 8012 BODØ Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Åpen og inkludrende kirke
  • Synlig i samfunnet
  • Musikk og annen kultur
  • Mindre byråkrati

Spørsmål og svar

1. Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?

Jeg håper at mine erfaringer kan bidra til å utvikle en åpen kirke der folk kan utfordres til engasjement og føle seg hjemme. Jeg vil blant annet ta med meg erfaringene fra grasrota i en liten menighet, fra arbeidsgiverrollen i privat næringsliv og fra et utadrettet, samfunnsorientert yrkesliv.

Jeg er opptatt av at Kirka må finne arbeidsmåter og strukturer som tar hensyn til den sterke folkekirketradisjonen i Nord-Norge og som fungerer også i små lokalsamfunn. Samtidig må kirka være åpen for nye uttrykk og former som gjør budskapet tilgjengelig og relevant for folk i dag.

2. Den norske kirke står overfor en krevende rekrutteringssituasjon til kirkelige stillinger. Hvordan bør vi i Sør-Hålogaland jobbe med dette fremover?

I tillegg til å peke på at det er flott å bo og arbeide i Nord-Norge, vil det være viktig å utfordre voksne mennesker med ulik erfaringsbakgrunn til å kvalifisere seg for kirkelig tjeneste. Rekruttering og muligheten til å bygge og utvikle attraktive fagmiljøer må også vektlegges når framtidig struktur for menigheter/sogn fastsettes.

3. Hvilke samfunnsspørsmål mener du folkekirka bør engasjere seg i?

Den lokale kirka må engasjere seg bredt i hverdagen til folk, og særlig for de svake i samfunnet.

Kirkemøtet skal ikke være en resolusjonsmaskin, men enkelte ganger er det riktig å ta klare standpunkt i overordnede politiske spørsmål. Dette kan være saker om forvaltning av skaperverket, fordeling, menneskeverd og internasjonal solidaritet.   

4. Den norske kirke har akseptert ulike syn på ekteskap mellom likekjønnede. Hvordan mener du dette bør tilrettelegges med hensyn til vielse og forbønn?

Jeg mener Den norske kirke må ha en liturgi for fullverdig vigselshandling for likekjønnede ektepar. Samtidig må hensynet til samvittighetsfrihet ivaretas.

5. Forholdet mellom staten og Den norske kirke er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

Det kan bli krevende og i noen sammenhenger uvant å stå på egne bein. Samtidig kan dette bidra til større bevissthet om hva det innebærer å være kirke og det kan føre til større mobilisering av medlemmene. Dette forutsetter imidlertid at terskelen for å bidra er lav og at folk kan identifisere seg med kirka. Kirkas styrende organer får også en spesielt viktig rolle denne perioden.

Arbeidserfaring / utdanning

- 2013
Master of Buisness Administrasjon

1984 - 2005
Journalist i Nordlands Framtid og Avisa Nordland

1987 - 2001
Studier i Mediekunnskap, jus og historie

2005 - 2013
Ansvarlig redaktør Finnmarken

Kirkelige verv

1989 - 2001
Medlem Sørfold menighetsråd

1993 - 1997
Leder Sørfold menighetsråd/fellesrå

Offentlige og andre verv

Diverse verv i fagforening, borettslag, bransjeorganisasjon

2013 - 2015
Stremedlem i Gatemagasinet EKKO


Andre kandidater på samme liste

2
REIMAR EIVIND BRUN Stilling: Pensjonist Alder: 63 8430 MYRE
3
ANNE JORID GJERTSEN Stilling: Ambulansefagarbeider Alder: 46 8390 REINE
4
KNUT SKORPEN Stilling: Bygdebokredaktør Alder: 56 8658 MOSJØEN
5
MARIA MARINELA NILSEN Stilling: Student Alder: 21 8980 VEGA
6
FRED ANDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 72 8270 DRAG
7
JØRGEN MAGNE GUNNESTAD Stilling: Adm. direktør Alder: 59 8209 FAUSKE
8
ÅSHILD OPØYEN Stilling: Leder UNG i Nordland Alder: 53 8003 BODØ
9
TERJE HERMOD WIIK Stilling: Bonde Alder: 62 8370 LEKNES
10
KRISTIN ALICE BREMNES Stilling: Student Alder: 24 8410 LØDINGEN
11
SØLVI ELISE FOSS Stilling: Underv.inspektør Alder: 50 8402 SORTLAND
12
UNNY NOME SIVERTSEN Stilling: Virksomhetsleder Alder: 60 8102 SKJERSTAD
13
AUDUN KRARUP JONASSEN Stilling: Selvst. næringsdr. Alder: 32 8200 FAUSKE
14
MARIELL GRAARUD Stilling: Student Alder: 18 8198 NORDNESØY
15
LILL EIVOR LORENTZEN KROKEN Stilling: Gårdbruker Alder: 49 8382 NAPP
16
KÅRE SIGVALD FUGLSETH Stilling: Professor Alder: 56 8050 TVERLANDET
17
BØRGE HATCH FURE Stilling: Student Alder: 24 8003 BODØ
18
ROY HELGE DAHLE Stilling: Gårdbruker Alder: 47 8920 SØMNA