2

REIMAR EIVIND BRUN

Stilling: Pensjonist Alder: 63 8430 MYRE Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

 • Trosopplæring for hele menigheten
 • Kirkens diakonale innsats
 • Misjon og menighet hører ilag
 • Gudstjenestefeiring

Spørsmål og svar

1. Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?

eg ønsker å være med på å påvirke de beslutningene som tas og bidra til å få en kirke som forkynner Kristus, tar vare på sine medlemmer og er åpen for alle.

Jeg er spesielt opptatt av at kirken skal ha god trosopplæring for alle aldre, være diakonal, vektlegge menighet og misjon og ha ei Kristussentrert gudstjenestefeiring.

2. Den norske kirke står overfor en krevende rekrutteringssituasjon til kirkelige stillinger. Hvordan bør vi i Sør-Hålogaland jobbe med dette fremover?

Dette er en oppgave for bispedømmeråd/administrasjon og alle menigheter i bispedømme. Det er viktig å

  være utadrettet og søke kontakt med aktuelle kandidater,
  besøke/ta kontakt med lærestedene og markedsføre bispedømmet,
  oppfordre unge fra egne rekker til aktuell utdanning. Dette er langsiktig arbeid.
  ta initiativ til at studiestedene sender studentgrupper på besøk i bispedømmet.

3. Hvilke samfunnsspørsmål mener du folkekirka bør engasjere seg i?

Folkekirka bør i hovedsak engasjere seg på prinsipielt grunnlag i;

  forvaltning og fattigdomsspørsmål,
  miljø,
  hvordan tar vi imot de som kommer nye til landet av ulike årsaker.

4. Den norske kirke har akseptert ulike syn på ekteskap mellom likekjønnede. Hvordan mener du dette bør tilrettelegges med hensyn til vielse og forbønn?

I bibelen beskrives ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne. Vielse av par av samme kjønn faller etter mitt syn utenfor Bibelens forståelsen av ekteskap. Derfor ønsker jeg å beholde dagens ordning.

Jeg er åpen for å jobbe fram andre mulige løsninger mht forbønn.

5. Forholdet mellom staten og Den norske kirke er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

Muligheter.

  Ei kirke som lytter til sine menigheter.
  Ei kirke som kan ta selvstendige avgjørelser i tilsettinger og forvaltning av økonomi.

Utfordringer.

  Ha økonomi for handlefrihet og ei god bemanning.
  Voksende administrasjon.

Arbeidserfaring / utdanning

1974 - 1977
Lærerhøgskole

1985 - 1986
Videreutdanning i biologi

Kirkelige verv

1977 - 1985
Voksenleder for skolelaget i Øksnes

1980 - 1985
medlem og leder av Langenes menighetsråd

2008 - 2012
medlem av Øksnes diakoniutvalg

2012 - 2015
Medlem av Sør-Hålogland bispedømmeråd

Offentlige og andre verv

Kommunestyremedlem/varamedlem i Øksnes 3 perioder

Medlem av teknisk hovedutvalg 1 periode


Andre kandidater på samme liste

1
KARI BERGSJØ KARSTENSEN Stilling: Komm.rådgiver Alder: 50 8012 BODØ
3
ANNE JORID GJERTSEN Stilling: Ambulansefagarbeider Alder: 46 8390 REINE
4
KNUT SKORPEN Stilling: Bygdebokredaktør Alder: 56 8658 MOSJØEN
5
MARIA MARINELA NILSEN Stilling: Student Alder: 21 8980 VEGA
6
FRED ANDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 72 8270 DRAG
7
JØRGEN MAGNE GUNNESTAD Stilling: Adm. direktør Alder: 59 8209 FAUSKE
8
ÅSHILD OPØYEN Stilling: Leder UNG i Nordland Alder: 53 8003 BODØ
9
TERJE HERMOD WIIK Stilling: Bonde Alder: 62 8370 LEKNES
10
KRISTIN ALICE BREMNES Stilling: Student Alder: 24 8410 LØDINGEN
11
SØLVI ELISE FOSS Stilling: Underv.inspektør Alder: 50 8402 SORTLAND
12
UNNY NOME SIVERTSEN Stilling: Virksomhetsleder Alder: 60 8102 SKJERSTAD
13
AUDUN KRARUP JONASSEN Stilling: Selvst. næringsdr. Alder: 32 8200 FAUSKE
14
MARIELL GRAARUD Stilling: Student Alder: 18 8198 NORDNESØY
15
LILL EIVOR LORENTZEN KROKEN Stilling: Gårdbruker Alder: 49 8382 NAPP
16
KÅRE SIGVALD FUGLSETH Stilling: Professor Alder: 56 8050 TVERLANDET
17
BØRGE HATCH FURE Stilling: Student Alder: 24 8003 BODØ
18
ROY HELGE DAHLE Stilling: Gårdbruker Alder: 47 8920 SØMNA