7

JØRGEN MAGNE GUNNESTAD

Stilling: Adm. direktør Alder: 59 8209 FAUSKE Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Gudstjenesten, økt oppslutning
  • Trosopplæring, barn og ungdom
  • Diakoni og omsorg

Spørsmål og svar


1. Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?

Som engasjert medlem av Den norske kirke følte jeg det som min plikt å være villig til å stå på lista over kandidater til bispedømmerådet da jeg ble spurt om det.

Bispedømmerådet behandler mange saker av stor betydning for menighetene i vårt bispedømme. Det er bispedømmerådet som tilsetter menighetsprester, fordeler en del av de statlige tilskuddene og utvikler planer for kirkens virksomhet.

Mange spennende og viktige oppgaver.

Min hjertesak må vel være å legge forholdene til rette for et aktivt og mangfoldig menighetsarbeid rundt om i vårt bispedømme. Mitt ønske er at det skal finnes gode tilbud til alle aldersgrupper i alle menighetene og at vi kan få etablert mange arenaer hvor Guds ord kan bli forkynt.

2. Den norske kirke står overfor en krevende rekrutteringssituasjon til kirkelige stillinger. Hvordan bør vi i Sør-Hålogaland jobbe med dette fremover?

Ved å markedsføre vår flotte landsdel samt sørge for gode arbeidsmiljø i våre menigheter som de ansatte trives i. Større aktivitet i menighetene vil også være en nøkkel til å tiltrekke seg nye medarbeidere.

3. Hvilke samfunnsspørsmål mener du folkekirka bør engasjere seg i?

Folkekirka bør engasjere seg i de store samfunnsspørsmålene, men være forsiktig med å fronte meninger som kan bli tolket som støtte til ulike politiske partier.

Klimautfordringene og en mer rettferdig fordeling av godene i verden er et par store samfunnssaker som folkekirka bør fortsette å engasjere seg i.

Mellommenneskelige verdier og ulike verdigrunnlag har vist seg å gi store utfordringer etter hvert som vi får et stadig større mangfold av kulturer og religioner i vårt eget land. Her har må folkekirka ha et stort og tydelig engasjement.

4. Den norske kirke har akseptert ulike syn på ekteskap mellom likekjønnede. Hvordan mener du dette bør tilrettelegges med hensyn til vielse og forbønn?

Dette er en vanskelig sak hvor jeg mener man må ha stor respekt for at det finnes ulik syn hos våre prester på hva de føler blir rett for den enkelte å gjennomføre.

Forbønn for et likekjønnet par som velger å leve sammen burde være en selvfølge for de som ønsker det. Vielser mener jeg derimot at vi må respektere at det finnes prester som ikke føler det blir rett for dem å gjennomføre.

5. Forholdet mellom staten og Den norske kirke er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

Folkekirka har etter skille mellom stat og kirke fått stadig større selvstyre. Dette er etter min mening en bra utvikling. Det gjør det mulig å utvikle kirka til å bli et sted hvor det er forkynnelsen av Guds ord som står  i sentrum, og ikke bare de store seremonier og tradisjoner.

Samtidig er det viktig at kirka har stor nok takhøyde til at den kan være en folkekirke hvor alle føler seg hjemme.

Arbeidserfaring / utdanning

1975 - 1979
NTH, Sivilingeniørutdannelse Elkraftteknikk

1978 - 1980
Pedagogisk seminar for sivilingeniører

1984 - 2003
Salten Kraftsamband as, avdelingsleder/seksjonssjef

2003 -
SKS Kraftsalg as, administrerende direktør

2004 - 2005
Nordnorsk Lederutvikling, hovedprogram

Kirkelige verv

1985 - 1989
Fauske menighetsråd, leder

1989 - 1993
Fauske menighetsråd, leder/nestlader

2005 - 2009
Fauske menighetsråd, leder

2011 - 2011
Nominasjonskomiteen Sør-Hålogaland bispedømmeråd, leder

Offentlige og andre verv

1991 - 1995
Varamedlem Fauske kommunestyre

2002 - 2012
Styremedlem Nordlys Kristne grunnskole


Andre kandidater på samme liste

1
KARI BERGSJØ KARSTENSEN Stilling: Komm.rådgiver Alder: 50 8012 BODØ
2
REIMAR EIVIND BRUN Stilling: Pensjonist Alder: 63 8430 MYRE
3
ANNE JORID GJERTSEN Stilling: Ambulansefagarbeider Alder: 46 8390 REINE
4
KNUT SKORPEN Stilling: Bygdebokredaktør Alder: 56 8658 MOSJØEN
5
MARIA MARINELA NILSEN Stilling: Student Alder: 21 8980 VEGA
6
FRED ANDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 72 8270 DRAG
8
ÅSHILD OPØYEN Stilling: Leder UNG i Nordland Alder: 53 8003 BODØ
9
TERJE HERMOD WIIK Stilling: Bonde Alder: 62 8370 LEKNES
10
KRISTIN ALICE BREMNES Stilling: Student Alder: 24 8410 LØDINGEN
11
SØLVI ELISE FOSS Stilling: Underv.inspektør Alder: 50 8402 SORTLAND
12
UNNY NOME SIVERTSEN Stilling: Virksomhetsleder Alder: 60 8102 SKJERSTAD
13
AUDUN KRARUP JONASSEN Stilling: Selvst. næringsdr. Alder: 32 8200 FAUSKE
14
MARIELL GRAARUD Stilling: Student Alder: 18 8198 NORDNESØY
15
LILL EIVOR LORENTZEN KROKEN Stilling: Gårdbruker Alder: 49 8382 NAPP
16
KÅRE SIGVALD FUGLSETH Stilling: Professor Alder: 56 8050 TVERLANDET
17
BØRGE HATCH FURE Stilling: Student Alder: 24 8003 BODØ
18
ROY HELGE DAHLE Stilling: Gårdbruker Alder: 47 8920 SØMNA