6

ANNE-KARI RAAEN SKARDHAMAR

Stilling: Professor Alder: 69 2020 SKEDSMOKORSET Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i BORG BISPEDØMME på Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Trosopplæring
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Kirkeforum/kirkeademi
  • Kirke og misjon
  • Diakonalt arbeid

Spørsmål og svar

1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?; Jeg har alltid vært kirkeaktiv, er engasjert i menighetsarbeid, har i to perioder vært medlem av Skedsmo menighetsråd og vil forsatt arbeide for kirken. Er opptatt av trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid og at kirken skal ha en sentral plass i lokal-og storsamfunn.
2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? ; Utvikling og drift av arbeidet med trosopplæring er både en utfordring og en mulighet når kirken selv har ansvaret for å formidle kristen tro og kunnskap til nye generasjoner.
3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for to av samme kjønn? ; Nei,kirkens oppgave er å styrke og bevare ekteskapet mellom mann og kvinne og fremholde idealet om familie med MorFarBarn.
4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?; Miljøvern og diakonale oppgaver i lokalsamfunnet og i nasjonal og internasjonal sammenheng.
5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?; Kristen tro og forkynnelse av Guds kjærlighet og respekt for mennesker uansett bakgrunn og tro. Oppfordre til å praktisere medmenneskelighet og nestekjærlighet, støtte mennesker som er forfulgt for sin tros skyld.
6. Har du erfaring fra styreverv eller lignende organisasjonsarbeid?; Frivillig menighetsarbeid i søndagsskole, kirkeforum og i menighetsråd og kirkelig fellesråd.Erfaring også fra faglig organisasjonsarbeid og faglige nordiske nettverk.

Arbeidserfaring / utdanning

1972 cand. philol.: Norsk hv.fag, engelsk og kr.d. mellomfag

2001 dr.art. i Nordisk litteratur fra Universitetet i Oslo

1972 - 1983
Lektor ved Jessheim, deretter ved Lillestrøm gymnas

1983 - 2010
Høgskolelektor, så 1.amanuensis ved Høgskolen i Oslo

2011 -
Professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Kirkelige verv

1989 - 2015
frivillig arb. med søndagsskole (tils.7 år) og kirkeforum

2009 - 2011
medlem av Skedsmo menighetsråd

2009 - 2011
medlem avSkedsmo kirkelige fellesråd

2013 - 2015
medlem av Skedsmo menighetsråd

Offentlige og andre verv

1983 - 2015
Erfaring fra faglig org.arbeid og nordisk lærerutd.


Andre kandidater på samme liste

1
ERLING BIRKEDAL Stilling: Prosjektleder Alder: 61 1481 HAGAN
2
ANNE ENGER Stilling: Fylkesmann Alder: 66 1525 MOSS
3
BJØRN SOLBERG Stilling: Pensjonist Alder: 69 1850 MYSEN
4
SIDSEL REPSTAD Stilling: Seniorrådgiver Alder: 53 1414 TROLLÅSEN
5
MATTHEW PHILLIP MONGER Stilling: Stipendiat Alder: 33 1448 DRØBAK
7
LASSE THORVALDSEN Stilling: Student Alder: 27 2022 GJERDRUM
8
ANNE ELISABETH BRUN ANDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 66 1671 KRÅKERØY
9
ESPEN ROBSAHM KJØRVEN Stilling: Student Alder: 28 0379 OSLO
10
HÅKON ANDERSEN Stilling: Lektor Alder: 40 1430 ÅS
11
HÅKON ANDREAS LØE Stilling: Markedsanalytiker Alder: 42 2050 JESSHEIM
12
KNUT ARILD NUPEN Stilling: Produktansvarlig Alder: 41 2016 FROGNER
13
MARIT TORP Stilling: Pensjonist Alder: 67 1675 KRÅKERØY
14
IDA MARIE NIELSEN Stilling: Sykepleier Alder: 34 2010 STRØMMEN
15
ROBIN ANDRÉ KRISTIANSEN KARLSTAD Stilling: Student Alder: 21 1715 YVEN
16
KIRSTI HARDA FRØSHAUG Stilling: Kvalitetsveileder Alder: 65 1472 FJELLHAMAR