7

LASSE THORVALDSEN

Stilling: Student Alder: 27 2022 GJERDRUM Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i BORG BISPEDØMME på Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Ungdomsarbeid
  • Trosopplæring
  • Misjon
  • Etterfølgese av Jesus

Spørsmål og svar

1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?; Jeg er blitt spurt om å stille som kandidat og sagt meg villig fordi jeg tror jeg kan gjøre en god jobb. Jeg er engasjert i kirkespørsmål og ønsker å være med på å forme kirken. Jeg er spesielt opptatt av trosopplæring, ungdoms- og konfirmantarbeid, og misjon. Jeg vil at kirken skal være et sted der Jesus gjøres kjent og hvor man inviteres til et fellesskap i etterfølgelse av ham.
2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? ; Jeg tror den største utfordringen blir å nå ut like bredt som før, og å holde på de store kontaktpunktene mellom kirke og folk, som for eksempel de kirkelige handlingene og høytidsgudstjenestene. Det kan mange steder også bli en utfordring å være mer avhengig av lokalt engasjement. Jeg tror også det ligger store muligheter i at vi må være mer selvstendige og klare oss uten mange av privilegiene vi har hatt. Dette gjør det nødvendig med et større lokalt engasjement, frivillighet og et klokt lederskap, og at vi begynner å bygge kirke «nedenfra». Kirken har aldri hatt noen annen grunnmur enn Jesus, så jeg ser ikke på dette endrede forholdet som noen eksistensiell utfordring.
3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for to av samme kjønn? ; Det er veldig utfordrende at vi har så ulike syn på dette i kirka, og det er spesielt utfordrende fordi det både berører det dypt personlige og det som har med kristen lære og etikk å gjøre. Jeg ønsker en kirke som er åpen for alle som vil inn, og at alle som kommer blir godt tatt i mot som den de er. Likevel mener jeg ikke at vi har sett gode nok grunner til å endre på den klassiske læren om ekteskapet.
4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?; Generelt mener jeg det er riktig av kirken å engasjere seg i samfunnsspørsmål når «tunge» stemmer i samfunnet, politiske avgjørelser eller lignende, tydelig kommer i konflikt med kristen etikk. Vi må gjerne ta klare standpunkt, men samtidig passe oss slik at vi ikke blir partipolitiske eller for detaljorienterte og perifere. Jeg synes det er spesielt viktig at kirken engasjerer seg for de svake, fattige og de som ofte faller utenfor i samfunnet.
5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?; Guds kjærlighet til alle mennesker, frelsen i Jesus Kristus, rettferdighet, menneskeverdets ukrenkelighet og barmhjertighet og omsorg for sin neste.
6. Har du erfaring fra styreverv eller lignende organisasjonsarbeid?; Jeg har sittet i ungdomsrådet i Borg bispedømme. Jeg har også gjennom flere år vært aktiv i forskjellige lokallagsstyrer i Acta (Normisjon) og i KRIK.

Arbeidserfaring / utdanning

- 2016
Profesjonsstudiet i teologi, høyere grad, Det teologiske men

2008 -
Bachelorgrad i samfunnsøkonomi Universitetet i Oslo

Kirkelige verv

- 2009
Medlem av ungdomsrådet i Borg bispedømme

2004 -
Frivillig leder på konfirmantleire Gjerdrum og Heni menighet

2009 -
Frivillig leder på konfirmantleire Skedsmo menighet

Offentlige og andre verv

Frivillig leder og ulike styreverv, Ungdomskoret Keryx

- 2013
Frivillig leder og ulike styreverv, Acta Skedsmokorset

2005 -
Frivillig leder på barne og ungdomsleire Acta region øst


Andre kandidater på samme liste

1
ERLING BIRKEDAL Stilling: Prosjektleder Alder: 61 1481 HAGAN
2
ANNE ENGER Stilling: Fylkesmann Alder: 66 1525 MOSS
3
BJØRN SOLBERG Stilling: Pensjonist Alder: 69 1850 MYSEN
4
SIDSEL REPSTAD Stilling: Seniorrådgiver Alder: 53 1414 TROLLÅSEN
5
MATTHEW PHILLIP MONGER Stilling: Stipendiat Alder: 33 1448 DRØBAK
6
ANNE-KARI RAAEN SKARDHAMAR Stilling: Professor Alder: 69 2020 SKEDSMOKORSET
8
ANNE ELISABETH BRUN ANDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 66 1671 KRÅKERØY
9
ESPEN ROBSAHM KJØRVEN Stilling: Student Alder: 28 0379 OSLO
10
HÅKON ANDERSEN Stilling: Lektor Alder: 40 1430 ÅS
11
HÅKON ANDREAS LØE Stilling: Markedsanalytiker Alder: 42 2050 JESSHEIM
12
KNUT ARILD NUPEN Stilling: Produktansvarlig Alder: 41 2016 FROGNER
13
MARIT TORP Stilling: Pensjonist Alder: 67 1675 KRÅKERØY
14
IDA MARIE NIELSEN Stilling: Sykepleier Alder: 34 2010 STRØMMEN
15
ROBIN ANDRÉ KRISTIANSEN KARLSTAD Stilling: Student Alder: 21 1715 YVEN
16
KIRSTI HARDA FRØSHAUG Stilling: Kvalitetsveileder Alder: 65 1472 FJELLHAMAR