10

HÅKON ANDERSEN

Stilling: Lektor Alder: 40 1430 ÅS Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i BORG BISPEDØMME på Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?; Jeg har gått til gudstjeneste i Den norske kirke siden jeg sluttet på søndagsskole 11 år gammel, og jeg har vært opptatt av kirkens utvikling nesten like lenge. Mine synspunkter nedenfor er nok mer konservative enn gjennomsnittsmedlemmet av Den norske kirke samtidig som jeg er mer liberal enn deler av misjonsfolket. Kanskje jeg likevel kan være et bidrag til meningsbredden i Den norske kirkes demokrati?
Jeg har en brukbar evne til å lese saksdokumenter (også tall!), følge med på møter og vite hva jeg stemmer over. De fromme hjertesakene er nevnt nedenfor i punkt 4 og 5. Mer kortsiktig er jeg opptatt av at Den norske kirke finner en god måte å organisere arbeidsgiveransvaret på. Som akademiker og lektor har jeg adskillig sympati for prestenes profesjonskamp. Samtidig har jeg nok arbeidserfaring som kirketjener- og organistvikar til ikke å ha illusjoner om harmoni i arbeidsfellesskapet uten god struktur. Ellers brenner jeg for å få reparert de verste skadene av liturgireformen.
2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?; Mitt utgangspunkt er at kirken ikke skal være underlagt en sekulær statsmakt. Jeg tror og håper at full løsrivelse fra staten vil styrke Den norske kirkes selvforståelse. Det vil bli en meget stor oppgave å opprettholde kirkens nærvær for befolkningen i hele Norge. Den største utfordringen for Den norske kirke fremover er å beholde og utvikle det menighetsbyggende arbeidet i lokalmenighetene: søndagsskole, annet barne- og ungdomsarbeid, trosopplæring, korsang og misjon. De sentrale kirkelige institusjoner må se seg selv som alles tjener, ikke et mål i seg selv.
3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for to av samme kjønn?; Jeg klarer ikke å forestille meg kirkelig vigsel uten at det blir lest fra 1 Mos 2,24 og Matt 19,4-6, og dermed mener jeg at et par må bestå av en mann og en kvinne for å inngå ekteskap i kristen, bibelsk forstand. (Jeg hører med til dem som støttet partnerskapsloven. Her er en mulig skisse for hvordan jeg vil resonnere videre hvis jeg får et tillitsverv: Om nødvendig sier Den norske kirke fra seg vigselsretten. Kirkelige embeter og tjenester er mulig for personer i forpliktende parforhold ("ekteskap" i sekulær forstand). Kirkelig forbønn kan også være mulig, men ikke med samme ordlyd som for ekteskap (av mann og kvinne).)
4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?; Kirken skal være mer opptatt at det evige enn av det timelige. Kirkens medlemmer skal forvalte skaperverket, og bruke sine talenter og nådegaver til beste for nesten. Vår tids nyhetsstrøm og informasjonstilgang forsterker vårt globale ansvar, f. eks. for miljøvern, men også for å se hvordan kristne minoriteter i mange deler av verden blir forfulgt.
5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?; Kirken skal forkynne Guds evangelium om frelsen i Jesus Kristus, og vi skal elske vår neste som oss selv. Også i dag må det være spesielt viktig at kirken peker på Jesu eksempel og hans lære. Bergprekenen er det mest radikale "verdidokument" som noen gang er skrevet. Saligprisningene er nok pensum for flere bispedømmerådsperioder.
10: 6) Har du erfaring fra styreverv eller lignende organisasjonsarbeid?; Medlem av Ekholt menighetsråd 1998-2001, de to siste årene som leder. Arbeidsplasstillitsvalgt for Norsk lektorlag på Ås vgs + styremedlem av fylkeslaget i Akershus + deltager på landsmøtet fire ganger, siste gang som delegat. Styremedlem i Ås kirkeakademi (tidligere Ås kirkeforum) de siste 10 årene. Diverse styreverv i kor, korps, borettslag og sameie, som oftest kasserer.

Arbeidserfaring / utdanning

1997 -
Kristendom, mellomfag fra MF

1999 -
Matematikk, grunnfag ++

2001 - 2002
Praktisk pedagogik utdanning UiO

2002 -
Musikkvitenskap, hovedfag med vekt på Bach

2011 - 2012
Fysikk, grunnfag

Kirkelige verv

Diverse vikariater som kirketjener og organist siste 20 år

Styremedlem i Ås kirkeforum/-akademi sitste 10 år

Voksenleder i ungdomskor og konfirmantarbeid på 90-tallet

1998 - 2001
Ekholt menighetsråd, to siste år som leder

Offentlige og andre verv

Delegat til landsmøtet i Norsk lektorlag flere ganger

Diverse styreoppgaver (borettslag, kor, korps)

2008 - 2015
Tillitsvalgt for Norsk lektorlag på Ås vgs


Andre kandidater på samme liste

1
ERLING BIRKEDAL Stilling: Prosjektleder Alder: 61 1481 HAGAN
2
ANNE ENGER Stilling: Fylkesmann Alder: 66 1525 MOSS
3
BJØRN SOLBERG Stilling: Pensjonist Alder: 69 1850 MYSEN
4
SIDSEL REPSTAD Stilling: Seniorrådgiver Alder: 53 1414 TROLLÅSEN
5
MATTHEW PHILLIP MONGER Stilling: Stipendiat Alder: 33 1448 DRØBAK
6
ANNE-KARI RAAEN SKARDHAMAR Stilling: Professor Alder: 69 2020 SKEDSMOKORSET
7
LASSE THORVALDSEN Stilling: Student Alder: 27 2022 GJERDRUM
8
ANNE ELISABETH BRUN ANDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 66 1671 KRÅKERØY
9
ESPEN ROBSAHM KJØRVEN Stilling: Student Alder: 28 0379 OSLO
11
HÅKON ANDREAS LØE Stilling: Markedsanalytiker Alder: 42 2050 JESSHEIM
12
KNUT ARILD NUPEN Stilling: Produktansvarlig Alder: 41 2016 FROGNER
13
MARIT TORP Stilling: Pensjonist Alder: 67 1675 KRÅKERØY
14
IDA MARIE NIELSEN Stilling: Sykepleier Alder: 34 2010 STRØMMEN
15
ROBIN ANDRÉ KRISTIANSEN KARLSTAD Stilling: Student Alder: 21 1715 YVEN
16
KIRSTI HARDA FRØSHAUG Stilling: Kvalitetsveileder Alder: 65 1472 FJELLHAMAR