3

FRODE RABBEVÅG

Stilling: Dagleg leiar Alder: 56 6414 MOLDE Kandidat ved Bispedømerådsvalet i MØRE BISPEDØME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Rekruttering og oppfølging av frivillige
  • Gudstjenestelivet
  • Sang og musikk

Spørsmål og svar

1. Om det kyrkjelege arbeidet. Kva er ‘hjartesakene’ i ditt kyrkelege engasjement? Visjonsdokumentet for Den norske kyrkja i Møre inviterer til engasjement gjennom gudstenesteliv, kyrkjemusikk og kultur, misjon, diakoni, undervisning. Prioriter tre av desse arbeidsområda og grunngjev kort kvifor: Gudstenesteliv, Kyrkjemusikk og kultur. Det er ikke lett å prioritere fordi jeg synes det meste kirka arbeider med er viktig. Jeg vil kanskje sette Gudstjenesteliv på topp. Gudstjenestene er det som samler hele menigheten og som gir kraft og liv til resten av arbeidet som drives gjennom uka. Involvering av hele menigheten, varierte gudstjenester som treffer både unge og gamle med ulike musikalske uttrykksformer og ulik form på forkynnelsen er viktig for å nå alle. Når det gjelder kirkemusikk og kultur er ulike uttrykksformer både i gudstjenestene og gjennom konserter og andre aktiviteter viktig både for den enkelte i menigheten og for å nå ut til de i lokalmiljøet som ikke er så aktive kirkegjengere. Ellers savner jeg arbeid for barn og ungdom på lista. Dette er noe av det viktigste vi driver med som kirke, både på det diakonale plan og for at kirken skal ha en framtid.  
2. Om kyrkja sitt samfunnsmessige engasjement. Bør kyrkja vere tilbakehalden eller offensiv i allmenne samfunnsspørsmål og aktuelle politiske tema? Gi eksempel på aktuelle område som kyrkja bør ha ei meining om.: Kirka bør ha en tydelig røst i samfunnsspørsmål der menneskeverdet eller skaperverket blir krenket og når det gjelder urettferdighet og fattigdom. Kirka må si klart i fra når enkeltmennesker eller grupper blir utsatt for krenkelser eller urettferdighet og når naturen eller andre deler av skaperverket blir truet. Men samtidig er ikke kirka et politisk parti og må derfor være forsiktig med å komme med konkrete løsninger i en del saker eller støtte politiske retninger i en del allmenne samfunnsspørsmål. Det er ikke kirkas oppgave.  
3. Om vigsel for likekjønna par. Bør Kyrkjemøtet utarbeide ein eigen vigselsliturgi for likekjønna par? Grunngjev kort svaret ditt.: Dette er et av de vanskeligste og mest problematiske spørsmål innen dagens kirke. Slik jeg ser det bør Kirkemøtet ikke utarbeide en egen vigselsliturgi for likekjønna par. Dette vil være i mot skaperverket og bibelens syn på ekteskapet som en pakt mellom mann og kvinne, og ikke mellom likekjønnede. Samtidig er det viktig at vi som kirke kan inkludere og ta vare på de homofile som likeverdige og fullverdige mennesker, selv om det for mange er et paradoks at vi ikke ønsker at de skal leve ut likekjønnet kjærlighet men samtidig ta i mot dem med åpenhet og kjærlighet som et hvilket som helst annet medlem av menigheten. 
4. Om framtidig organisering av kyrkja. Tilhøvet mellom staten og kyrkja er under endring. Kva for tiltak og utfordringar ser du som følgje av dette? Aktuelle tema kan vere: 
• Endra soknestruktur – bør ein satse på store, robuste sokn eller nærleik? 
• Personalpolitikk 
• Einskapen i kyrkja 
• Lokal påverknad ved tilsettingar:
I mange områder vil det være naturlig med større sokn enn i dag. Mange soknegrenser er blitt til i tider med andre reisemønster og en annen bosetning, og soknegrensene bør i mange tilfeller justeres for å tilpasses dagens samfunn. Større sokn gjør det lettere å ha fulle stillinger og en bedre organisering av arbeidet, ha gode administrative ressurser og rekruttere frivillige og faglig dyktige medarbeidere. Samtidig må ikke soknene bli så store at menighetens medlemmer mister nærheten til prester og andre ansatte og at demokrati og styring blir løftet for langt opp fra den enkelte kirkemedlem. Kirka må ha en god og faglig sterk personalpolitikk. Det gjøres best gjennom en felles arbeidsgiver for alle ansatte og store nok enheter til å kunne ha gode og faglig sterke ressurser i personalarbeidet. De lokale menigheter bør ha en minst like stor påvirkning på hvem som ansettes i ulike stillinger som i dag. 
5. Eit ope spørsmål. Er det nokre område som du meiner Møre bispedøme / Kyrkjemøtet bør prioritere i komande valperiode? Nemn nokre område og grunngjev kort kvifor.: Mitt ønske er at både ulike stridstema og spørsmål rundt organisering av kirken kan avklares så raskt som mulig slik at ressursene i større grad enn i dag kan brukes på selve arbeidet, som for eksempel å utvikle og styrke barne- og ungdomsarbeidet videre og fortsatt utvikle gudstjenestelivet. Et spørsmål det også må arbeides med er kirkas finansiering. Det gradvise skillet mellom stat og kirke kan gjøre at dagens politiske flertall om finansieringsordning over statsbudsjett blir endret. Alternative finansieringsløsninger og styrking av egne gaveinntekter for å ha mer midler til å utvikle arbeidet er viktige spørsmål framover.

Arbeidserfaring / utdanning

1987 - 1998
Journalist/redigrer Vårt Land

1990 - 1994
Nyhetsredaktør, TV Romsdal

1994 - 1998
Prosjektleder Tibe Reklamebyrå AS

1998 - 2004
Kommunikasjonsrådgiver I&M Kommunikasjon AS

2007 - 2014
Daglig leder i Korn Reklamebyrå AS

Kyrkjelege verv

Medlem av kretsstyret Romsdal søndagsskolekrets

Ulike lederverv i barne- og ungdomsarbeid Molde menighet

2005 - 2015
Medlem Molde menighetsråd

2009 - 2013
Leder Molde menighetsråd

2014 -
Frivillig klokker Molde domkirke


Andre kandidatar på same liste

1
ANN KRISTIN SØRVIK Stilling: Ordførar Alder: 58 6530 AVERØY
2
RAGNA SYNNØVE DAHL GRØNNEVET Stilling: Pensjonist Alder: 68 6006 ÅLESUND
4
GEIR GRAV Stilling: Rektor Alder: 60 6320 ISFJORDEN
5
OLE MARTIN GREVSTAD Stilling: Personalsjef Alder: 45 6065 ULSTEINVIK
6
BERIT MOAN MØKKELGÅRD Stilling: Sjukepleiar Alder: 39 6658 RINDALSSKOGEN
7
ANETTE FREDLY Stilling: Student Alder: 22 6224 HUNDEIDVIK
8
SVEIN HARTVIG PETTERSSON Stilling: Rådgjevar Alder: 49 6411 MOLDE
9
RIKKE ELISABEETH GREVSTAD KOPPERSTAD Stilling: Lærar Alder: 55 6091 FOSNAVÅG
10
ELIAS NIKOLAI ØYEHAUG OPSVIK Stilling: Student Alder: 19 6150 ØRSTA
11
OLAV TERJE FLATAKER Stilling: Dagleg leiar Alder: 62 6421 MOLDE
12
CHRISTINA MARGARETE DUWE Stilling: Overlege Alder: 52 6019 ÅLESUND
13
HANS GUNNAR MØLLER Stilling: Electr. technician Alder: 37 6017 ÅLESUND
14
SYNNØVE DAGNY STENVÅGNES BERSÅS Stilling: Pensjonist Alder: 67 6300 ÅNDALSNES
15
IVAR HUSBY Stilling: Pensjonist Alder: 70 6694 FOLDFJORDEN
16
SOLVEIG MARGRETE LINGE STAKKESTAD Stilling: Pensjonist Alder: 71 6210 VALLDAL
17
EIVIND PETER NORDSTRAND Stilling: Student Alder: 22 6050 VALDERØYA
18
ANN MAGRITT HARSTAD Stilling: Lærar Alder: 59 6631 BATNFJORDSØRA