5

OLE MARTIN GREVSTAD

Stilling: Personalsjef Alder: 45 6065 ULSTEINVIK Kandidat ved Bispedømerådsvalet i MØRE BISPEDØME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Livsnære gudstjenester
  • Trosopplæring
  • En åpen folkekirke
  • Ny kirkeordning med relevant og tidsriktig organisasjon
  • En kirke som tiltrekker seg dyktige medarbeidere

Spørsmål og svar

1. Om det kyrkjelege arbeidet. Kva er ‘hjartesakene’ i ditt kyrkelege engasjement? Visjonsdokumentet for Den norske kyrkja i Møre inviterer til engasjement gjennom gudstenesteliv, kyrkjemusikk og kultur, misjon, diakoni, undervisning. Prioriter tre av desse arbeidsområda og grunngjev kort kvifor: Gudstenesteliv, Misjon, Diakoni. Gudstjenestelivet fordi det er kirkens bankende hjerte. Det er der ord og sakrament deles, det er ved tilhørighet til kirken troen og fellesskapet oppdages og får liv. Misjon fordi Jesus kaller oss alle til å gå på vår måte med evangeliet på tvers av kulturelle, etniske og geografiske grenser. Diakoni fordi det er her ordene og Ordet får mening og integritet. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.  
2. Om kyrkja sitt samfunnsmessige engasjement. Bør kyrkja vere tilbakehalden eller offensiv i allmenne samfunnsspørsmål og aktuelle politiske tema? Gi eksempel på aktuelle område som kyrkja bør ha ei meining om.: Jeg tror kirkens samfunns engasjement må lodde dypere enn at kirken engasjerer seg i enkeltsaker alt etter tid og anledning. Når kirken engasjerer seg i dagliglivet til mennesker er det fordi Gud har skapt EN verden og kirkens oppdrag er å motarbeide sekularisering. Med dette mener jeg en oppsplitting av den verden han har skapt og det samfunnet vi lever i. Guds engasjement for oss strekker seg utover kirkens hus. Det å hjelpe mennesker til å oppdage Guds nærvær i vår hverdag er et av kirkens viktigste oppdrag. Ut av dette springer et engasjement for både kirke og samfunn. En samfunnsengasjert kirke deltar med særlig engasjement i saker som berører kirkens menneskesyn.  
3. Om vigsel for likekjønna par.  Bør Kyrkjemøtet utarbeide ein eigen vigselsliturgi for likekjønna par? Grunngjev kort svaret ditt.: Jesus Kristus er Skriftens sentrum og alt må prøves på ham. I hans samtid var Jesus en som inkluderte de som var satt utenfor. Jesus er opptatt av skriftens dype mening – kjærligheten til Gud og nesten. Kjærligheten gjør hel det som er brutt i stykker. På denne bakgrunn er det en naturlig konsekvens at kirken bør fastsette en ordning med liturgi for vigsel av likekjønnede.
4. Om framtidig organisering av kyrkja. Tilhøvet mellom staten og kyrkja er under endring. Kva for tiltak og utfordringar ser du som følgje av dette? Aktuelle tema kan vere: 
• Endra soknestruktur – bør ein satse på store, robuste sokn eller nærleik? 
• Personalpolitikk 
• Einskapen i kyrkja 
• Lokal påverknad ved tilsettingar: 
En må som kirke ha en best mulig ressursutnyttelse. Dette innebærer å se på alle sider ved den organiseringen kirken i dag har. Alt må vurderes i lys av visjon og oppdrag. Personalpolitikken må gjenspeile de krav moderne arbeidstakere setter til å jobbe sammen, med tett oppfølging fra sin leder, under gode betingelser og i et arbeidsforhold som i mindre grad belaster privatlivet. Skal kirken rekruttere må den ta dette inn over seg. Den lokale kirke bør ha en avgjørende stemme ifbm ansettelser under forutsetning av at ansettelsesprosessen har faglig støtte fra bd.  
5. Eit ope spørsmål Er det nokre område som du meiner Møre bispedøme / Kyrkjemøtet bør prioritere i komande valperiode? Nemn nokre område og grunngjev kort kvifor.: Jeg vil bidra til at trosopplæringen i kirken utvikler seg slik at nye generasjoner finner sin plass i kirkens fellesskap på sine premisser. Lokalmenigheten må utfordres på å tenke bredde og inkludering. En livsnær gudstjeneste. Jeg vil arbeide for at kirkens gudstjeneste i fortsettelsen er det viktigste orienteringspunktet for kirkens felleskap.

Arbeidserfaring / utdanning

1993 - 2000
Cand Theol, Menighetsfakultetet

2006 - 2009
Master of management, BI

2011 -
Personalsjef Rolls-Royce Marine Propulsion Ulsteinvik

Kyrkjelege verv

2000 - 2005
Medlem, Landsstyret Acta, Normisjon

2005 - 2010
Medlem, Forbundsstyret Norges KFUK-KFUM

2008 - 2010
Medlem, Referansegruppe trosopplæringsreformen

2014 -
Medlem, Styret ved Menighetsfakultetet


Andre kandidatar på same liste

1
ANN KRISTIN SØRVIK Stilling: Ordførar Alder: 58 6530 AVERØY
2
RAGNA SYNNØVE DAHL GRØNNEVET Stilling: Pensjonist Alder: 68 6006 ÅLESUND
3
FRODE RABBEVÅG Stilling: Dagleg leiar Alder: 56 6414 MOLDE
4
GEIR GRAV Stilling: Rektor Alder: 60 6320 ISFJORDEN
6
BERIT MOAN MØKKELGÅRD Stilling: Sjukepleiar Alder: 39 6658 RINDALSSKOGEN
7
ANETTE FREDLY Stilling: Student Alder: 22 6224 HUNDEIDVIK
8
SVEIN HARTVIG PETTERSSON Stilling: Rådgjevar Alder: 49 6411 MOLDE
9
RIKKE ELISABEETH GREVSTAD KOPPERSTAD Stilling: Lærar Alder: 55 6091 FOSNAVÅG
10
ELIAS NIKOLAI ØYEHAUG OPSVIK Stilling: Student Alder: 19 6150 ØRSTA
11
OLAV TERJE FLATAKER Stilling: Dagleg leiar Alder: 62 6421 MOLDE
12
CHRISTINA MARGARETE DUWE Stilling: Overlege Alder: 52 6019 ÅLESUND
13
HANS GUNNAR MØLLER Stilling: Electr. technician Alder: 37 6017 ÅLESUND
14
SYNNØVE DAGNY STENVÅGNES BERSÅS Stilling: Pensjonist Alder: 67 6300 ÅNDALSNES
15
IVAR HUSBY Stilling: Pensjonist Alder: 70 6694 FOLDFJORDEN
16
SOLVEIG MARGRETE LINGE STAKKESTAD Stilling: Pensjonist Alder: 71 6210 VALLDAL
17
EIVIND PETER NORDSTRAND Stilling: Student Alder: 22 6050 VALDERØYA
18
ANN MAGRITT HARSTAD Stilling: Lærar Alder: 59 6631 BATNFJORDSØRA