7

ANETTE FREDLY

Stilling: Student Alder: 22 6224 HUNDEIDVIK Kandidat ved Bispedømerådsvalet i MØRE BISPEDØME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Barn og ungdom
  • Trosopplæring
  • Synliggjøre kirken i lokalmiljøet
  • Gudstjenestearbeid

Spørsmål og svar

1. Om det kyrkjelege arbeidet. Kva er ‘hjartesakene’ i ditt kyrkelege engasjement? Visjonsdokumentet for Den norske kyrkja i Møre inviterer til engasjement gjennom gudstenesteliv, kyrkjemusikk og kultur, misjon, diakoni, undervisning. Prioriter tre av desse arbeidsområda og grunngjev kort kvifor: Gudstenesteliv, Misjon, Undervisning. Gudstjenesteliv: Gudstjenesten er samlepunktet for menigheten. Det kommer både barn, unge, voksne, aktive kristne og kirkefremmede. Derfor mener jeg det er viktig at alle får en følelse av tilhørighet, uten å være tilskuere, men delaktige. Et nøkkelpunkt ville vært å involvert alle aldre i utformingen og gjennomføringen av gudstjenesten. Gjennom f.eks. valg av musikk, liturgi og kreative innslag. Misjon: Som menighet er vi kalt til å nå alle med evangeliet. Ikke bare utenfor Norge, men også de som vi har rundt oss hver dag. Jeg tror det er viktig å involvere kirken i nærmiljøet. For å nå kirkefremmede burde vi legge til rette for at de kan få et positivt møte med Gud og kirken. Undervisning: Kirken har stor innflytelse på ungdommer. En stor prosentdel konfirmeres i kirken. Den muligheten kan utnyttes til å legge et solid grunnlag i deres liv. I denne tiden formes identiteten og viktige valg tas. 
2. Om kyrkja sitt samfunnsmessige engasjement Bør kyrkja vere tilbakehalden eller offensiv i allmenne samfunnsspørsmål og aktuelle politiske tema? Gi eksempel på aktuelle område som kyrkja bør ha ei meining om.: Kirken har en viktig rolle for å bygge et samfunn på gode prinsipper og sannheter. Om vi vil at Bibelen og Gud skal forme samfunnet, må vi ha en klar og tydelig røst inn i allmenne samfunnsspørsmål og politiske tema. Dersom ingen andre står opp for bibelske prinsipp, hvem skal gjøre det da? Bibelen har noe å si innen alle samfunnsspørsmål. Viktige saker for meg er abort, aktiv dødshjelp og andre saker som omhandler menneskeverd.  
3. Om vigsel for likekjønna par Bør Kyrkjemøtet utarbeide ein eigen vigselsliturgi for likekjønna par? Grunngjev kort svaret ditt.: Kirken er Guds hus, og derfor må Guds ord, Bibelen, ha størst autoritet der. Slik jeg forstår Bibelen, er et ekteskap mellom mann og kvinne. Derfor mener jeg at likekjønnede par verken skal vigsles eller velsignes i kirken.  
4. Om framtidig organisering av kyrkja. Tilhøvet mellom staten og kyrkja er under endring. Kva for tiltak og utfordringar ser du som følgje av dette? Aktuelle tema kan vere: 
• Endra soknestruktur – bør ein satse på store, robuste sokn eller nærleik? 
• Personalpolitikk 
• Einskapen i kyrkja 
• Lokal påverknad ved tilsettingar: 
I valg mellom store og små sokn er det fordeler og ulemper for begge deler. I store sokn kan medlemmer miste tilhørighet og eierskap, en kan lett forsvinne i folkemengden. Fordelen er at det er flere å rekruttere. Sistnevnte punkt er en utfordring når soknene er små. Det er færre å rekruttere, men på den andre siden kan flere i menigheten få ansvar. Uten ansvar er det ingen forpliktelse. En viktig del av å ha frivillige, er å gi oppfølging så de føler de er en viktig del av fellesskapet. Det er også viktig å være åpne til å gi ansvar til andre enn kirkens nøkkelpersoner. • Einskapen i kyrkja 
5. Eit ope spørsmål Er det nokre område som du meiner Møre bispedøme / Kyrkjemøtet bør prioritere i komande valperiode? Nemn nokre område og grunngjev kort kvifor.: Kirken har veldig mye bra å tilby for barn og ungdommer. Men etter konfirmasjonen og spesielt i voksen alder, minker tilbudene om vekst og trosopplæring. Det kan derfor være bra å vurdere flere opplegg for unge voksne og eldre. Slik at de kan fortsette å vokse i tro og bli opplært i den kristne lære.

Arbeidserfaring / utdanning

2013 -
Ungdom, Kultur og Trosopplæring, Menighetsfakultetet


Andre kandidatar på same liste

1
ANN KRISTIN SØRVIK Stilling: Ordførar Alder: 58 6530 AVERØY
2
RAGNA SYNNØVE DAHL GRØNNEVET Stilling: Pensjonist Alder: 68 6006 ÅLESUND
3
FRODE RABBEVÅG Stilling: Dagleg leiar Alder: 56 6414 MOLDE
4
GEIR GRAV Stilling: Rektor Alder: 60 6320 ISFJORDEN
5
OLE MARTIN GREVSTAD Stilling: Personalsjef Alder: 45 6065 ULSTEINVIK
6
BERIT MOAN MØKKELGÅRD Stilling: Sjukepleiar Alder: 39 6658 RINDALSSKOGEN
8
SVEIN HARTVIG PETTERSSON Stilling: Rådgjevar Alder: 49 6411 MOLDE
9
RIKKE ELISABEETH GREVSTAD KOPPERSTAD Stilling: Lærar Alder: 55 6091 FOSNAVÅG
10
ELIAS NIKOLAI ØYEHAUG OPSVIK Stilling: Student Alder: 19 6150 ØRSTA
11
OLAV TERJE FLATAKER Stilling: Dagleg leiar Alder: 62 6421 MOLDE
12
CHRISTINA MARGARETE DUWE Stilling: Overlege Alder: 52 6019 ÅLESUND
13
HANS GUNNAR MØLLER Stilling: Electr. technician Alder: 37 6017 ÅLESUND
14
SYNNØVE DAGNY STENVÅGNES BERSÅS Stilling: Pensjonist Alder: 67 6300 ÅNDALSNES
15
IVAR HUSBY Stilling: Pensjonist Alder: 70 6694 FOLDFJORDEN
16
SOLVEIG MARGRETE LINGE STAKKESTAD Stilling: Pensjonist Alder: 71 6210 VALLDAL
17
EIVIND PETER NORDSTRAND Stilling: Student Alder: 22 6050 VALDERØYA
18
ANN MAGRITT HARSTAD Stilling: Lærar Alder: 59 6631 BATNFJORDSØRA