9

RIKKE ELISABEETH GREVSTAD KOPPERSTAD

Stilling: Lærar Alder: 55 6091 FOSNAVÅG Kandidat ved Bispedømerådsvalet i MØRE BISPEDØME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Bevare ungdom i menigheten etter konfirmasjon
  • Alpha-kurs i menighetens regi for å invitere alle
  • Gjøre gudstjenestene mer livsnære og relevante
  • Bruk av Facebook i kirkens informasjonsarbeid
  • Lokalt tverrkirkelig arbeid.

Spørsmål og svar

Om det kyrkjelege arbeidet. Kva er ‘hjartesakene’ i ditt kyrkelege engasjement? Visjonsdokumentet for Den norske kyrkja i Møre inviterer til engasjement gjennom gudstenesteliv, kyrkjemusikk og kultur, misjon, diakoni, undervisning. Prioriter tre av desse arbeidsområda og grunngjev kort kvifor: Gudstenesteliv, Misjon, Undervisning. Gudstjenesten er hjerte i kirken. Hit kommer både kirkefremmede og aktive kristne. Det ligger en utfordring i å gjøre innholdet i gudstjenesten livsnært og inspirerende for flere. Både valg av sanger og liturgi, grad av medvirkning, innhold og form i forkynnelsen og estetiske/ytre rammer for fellesskapet, påvirker opplevelsen av tro og tilhørighet. Gudstjeneste-utvalg i menigheten kan bidra positivt til god utvikling på disse områdene. Undervisning Det er flott at dåpsopplæringen i kirken blir styrket i innhold og omfang. Men også voksne trenger å bli mer grunnfestet i den kristne troen, ikke minst for å kunne dele den med andre. Derfor er både Alphakurs og annen bibelundervisning viktige bidrag til dette. Misjon Et felles ytre misjonsprosjekt i en menighet, er samlende og øker givergleden. Indre misjon/evangelisering kan handle både om kreativ markedsføring av budskap og fellesskap, diakoni og mellommenneskelig godhet i nærmiljøet, og tilbud om trossamtaler i smågrupper i menigheten. 
2. Om kyrkja sitt samfunnsmessige engasjement. Bør kyrkja vere tilbakehalden eller offensiv i allmenne samfunnsspørsmål og aktuelle politiske tema? Gi eksempel på aktuelle område som kyrkja bør ha ei meining om.: Kirken har først og fremst ansvar for å forkynne Guds ord og hjelpe folk til en personlig Gudsrelasjon. Slik kan den enkelte bli inspirert til å påvirke samfunnet positivt med visdom og nestekjærlighet i familie, arbeidsliv og politikk. Det er flott om kirken kan være et miljø-eksempel i hverdagen mht avfallssortering og andre ting, men et for stort fokus på samfunnssaker kan lett gå på bekostning av hovedoppgaven til kirken. I noen saker tenker jeg likevel at kirken bør ha en tydelig røst; når det gjelder abort, aktiv dødshjelp og samlivsetikk. I menighetene bør det også være viktig å studere hva Bibelen og historien sier om Israel, slik at ikke bare media får påvirke holdningene våre til det som skjer i midt-østen. 
3. Om vigsel for likekjønna par Bør Kyrkjemøtet utarbeide ein eigen vigselsliturgi for likekjønna par? Grunngjev kort svaret ditt.: Jeg er opptatt av barns rett til å kjenne både mor og far. Om kirken åpner opp for vigsel av likekjønnet par, vil konsekvensene bli at kirken også legitimerer og velsigner surrogati og sæd/eggdonasjon siden dette er aktuelle måter for homofile å få barn på. Kirken kan ikke bidra til planlagt farløse eller morløse barn og jeg vil av flere grunner ikke stemme for en likekjønnet vigselsliturgi. Homofile par har i dag anledning til å gifte seg andre steder enn i kirken. Kirken er ikke «folkets hus». Det er Guds hus der Bibelen (hva ellers?) må bli holdt fram som hellig og sann. I kirken oppmuntres mennesker som vil elske Gud, til å holde Hans bud. Jeg er venn med flere homofile. Det endrer ikke min tro på at Guds vilje er god. Alle er velkommen i kirken, men ikke alt! 
4. Om framtidig organisering av kyrkja. Tilhøvet mellom staten og kyrkja er under endring. Kva for tiltak og utfordringar ser du som følgje av dette? 
Aktuelle tema kan vere: 
• Endra soknestruktur – bør ein satse på store, robuste sokn eller nærleik? 
• Personalpolitikk 
• Einskapen i kyrkja 
• Lokal påverknad ved tilsettingar: 
Det er sjelden et problem i bispedømmet vårt at menigheter blir for store. Gir det mening og inspirasjon burde det ikke være et hinder å kjøre litt lenger for å komme på gudstjeneste, og kirkeskyss kan organiseres. Enkelte steder kan sammenslåing av sogn være tjenelig og gi "ny giv" for alle parter. Nærhet innad i kirkens fellesskap betyr ofte mer enn geografisk nærhet, tenker jeg. I bibelen snakker Jesus om at vi som kristne skal være ett. Det ligger utfordringer i det å enes om sentrale lærespørsmål i dagens kirke. Om kirken taler ord som «klør i øret» i stedet for sannhet, vil den ikke være levedyktig i bestående form. Bibelen er en svært relevant og tidsaktuell bok. La oss bruke den mer! Når det gjelder personalpolitiske saker, håper jeg å kunne få bedre innsikt i disse, i bispedømmerådet. Jeg har på forhånd ingen fastlåste meninger om slike saker. 
5. Eit ope spørsmål. Er det nokre område som du meiner Møre bispedøme / Kyrkjemøtet bør prioritere i komande valperiode? Nemn nokre område og grunngjev kort kvifor.: Småbarnsfamilier utgjør en viktig del av kirkens nåtid og ramtid. Om det satses på at denne gruppen får gode vekstvilkår, der både voksne og barn blir møtt og utfordret, vil menighetene vokse. Ellers er fellesskap der ungdom får erfare Gud og ikke bare lære om Ham, gull verdt. Jeg har sans for menigheter som oppmuntrer ungdom til å dra på leirer, og betaler registreringsavgiften for dem. En leir kan forvandle liv og gi god

Arbeidserfaring / utdanning

- 1981
Sosiologi grunnfag

1982 - 1985
Lærerskolen

1986 -
Lærer i grunnskolen

Kyrkjelege verv

2001 - 2002
Gudstjenesteutvalg

2014 - 2015
Gudstjenesteutvalg

2014 - 2015
Leder, Filmgruppe for ungdom, Herøy kyrkje

Offentlege og andre verv

2002 - 2004
Leder, Tverrkirkelig kor Kvit Sektor

2005 - 2011
Leder, Aglow Søre Sunnmøre

2012 - 2015
Leder for ledertrening, Aglow International Norge

2012 - 2015
Medlem, Nasjonalstyret Aglow Internasjonal Norge


Andre kandidatar på same liste

1
ANN KRISTIN SØRVIK Stilling: Ordførar Alder: 58 6530 AVERØY
2
RAGNA SYNNØVE DAHL GRØNNEVET Stilling: Pensjonist Alder: 68 6006 ÅLESUND
3
FRODE RABBEVÅG Stilling: Dagleg leiar Alder: 56 6414 MOLDE
4
GEIR GRAV Stilling: Rektor Alder: 60 6320 ISFJORDEN
5
OLE MARTIN GREVSTAD Stilling: Personalsjef Alder: 45 6065 ULSTEINVIK
6
BERIT MOAN MØKKELGÅRD Stilling: Sjukepleiar Alder: 39 6658 RINDALSSKOGEN
7
ANETTE FREDLY Stilling: Student Alder: 22 6224 HUNDEIDVIK
8
SVEIN HARTVIG PETTERSSON Stilling: Rådgjevar Alder: 49 6411 MOLDE
10
ELIAS NIKOLAI ØYEHAUG OPSVIK Stilling: Student Alder: 19 6150 ØRSTA
11
OLAV TERJE FLATAKER Stilling: Dagleg leiar Alder: 62 6421 MOLDE
12
CHRISTINA MARGARETE DUWE Stilling: Overlege Alder: 52 6019 ÅLESUND
13
HANS GUNNAR MØLLER Stilling: Electr. technician Alder: 37 6017 ÅLESUND
14
SYNNØVE DAGNY STENVÅGNES BERSÅS Stilling: Pensjonist Alder: 67 6300 ÅNDALSNES
15
IVAR HUSBY Stilling: Pensjonist Alder: 70 6694 FOLDFJORDEN
16
SOLVEIG MARGRETE LINGE STAKKESTAD Stilling: Pensjonist Alder: 71 6210 VALLDAL
17
EIVIND PETER NORDSTRAND Stilling: Student Alder: 22 6050 VALDERØYA
18
ANN MAGRITT HARSTAD Stilling: Lærar Alder: 59 6631 BATNFJORDSØRA