11

OLAV TERJE FLATAKER

Stilling: Dagleg leiar Alder: 62 6421 MOLDE Kandidat ved Bispedømerådsvalet i MØRE BISPEDØME på Lista til nominasjonskomiteen

Spørsmål og svar

1. Om det kyrkjelege arbeidet. Kva er ‘hjartesakene’ i ditt kyrkelege engasjement? Visjonsdokumentet for Den norske kyrkja i Møre inviterer til engasjement gjennom gudstenesteliv, kyrkjemusikk og kultur, misjon, diakoni, undervisning. Prioriter tre av desse arbeidsområda og grunngjev kort kvifor: Gudstenesteliv, Diakoni, Undervisning. Gudstjenesteliv er det grunnleggende fundamentet for kirka. Uten forkynnelse har kirka utspilt si rolle som formidler av Guds ord. Diakoni: Nestekjerlighet for de som har det vanskelig i livets ulike faser. Undervisning er grunnleggende viktig for å få kjennskap til det kristne budskapet. Det er sælig viktig med tanke på barn og unge. 
2. Om kyrkja sitt samfunnsmessige engasjement Bør kyrkja vere tilbakehalden eller offensiv i allmenne samfunnsspørsmål og aktuelle politiske tema? Gi eksempel på aktuelle område som kyrkja bør ha ei meining om.: Kirka bør være tilbakeholden når det gjeld politiske spørsmål. Slik jeg ser det er ikke dette kirka si oppgave. Kirka skal være kirke på tvers av politisk ståsted.  
3. Om vigsel for likekjønna par. Bør Kyrkjemøtet utarbeide ein eigen vigselsliturgi for likekjønna par? Grunngjev kort svaret ditt.: Kirka bør ikke gå inn for vigselsliturgi for likekjønna. Slik jeg ser det er dette ikke i samsvar med hva kirka er kalt til, og i strid med Bibeles forståelse av ekteskap mellom mann og kvinne. 
4. Om framtidig organisering av kyrkja. Tilhøvet mellom staten og kyrkja er under endring. Kva for tiltak og utfordringar ser du som følgje av dette? Aktuelle tema kan vere: 
• Endra soknestruktur – bør ein satse på store, robuste sokn eller nærleik? 
• Personalpolitikk 
• Einskapen i kyrkja 
• Lokal påverknad ved tilsettingar: 
Dette er spørsmål som er vanskelig å gi kort svar på. Utgangspunktet mitt er at kirka må være åpen og inkluderende, samtidig må vi vakte oss for at dette går på tvers av kirkas hovedoppgave å være formidler av håp og trøst og tilstede for søkende. 
5. Eit ope spørsmål. Er det nokre område som du meiner Møre bispedøme / Kyrkjemøtet bør prioritere i komande valperiode? Nemn nokre område og grunngjev kort kvifor.: Det absolutte viktigste oppgåva er å formidle Guds Ord til fremtidige generasjoner. Om dette mister fokus er jeg redd kirka mister si kraft og utspiller sin rolle for folk og land.

Arbeidserfaring / utdanning

Rørleggermester

Offentlege og andre verv

Ett år som varaordfører

Leder, Fræna KRF i fire år

To perioder i formannskapet i Fræna kommune

Tolv år i Fræna Kommunestyre

2012 - 2014
Leder, Molde KRF


Andre kandidatar på same liste

1
ANN KRISTIN SØRVIK Stilling: Ordførar Alder: 58 6530 AVERØY
2
RAGNA SYNNØVE DAHL GRØNNEVET Stilling: Pensjonist Alder: 68 6006 ÅLESUND
3
FRODE RABBEVÅG Stilling: Dagleg leiar Alder: 56 6414 MOLDE
4
GEIR GRAV Stilling: Rektor Alder: 60 6320 ISFJORDEN
5
OLE MARTIN GREVSTAD Stilling: Personalsjef Alder: 45 6065 ULSTEINVIK
6
BERIT MOAN MØKKELGÅRD Stilling: Sjukepleiar Alder: 39 6658 RINDALSSKOGEN
7
ANETTE FREDLY Stilling: Student Alder: 22 6224 HUNDEIDVIK
8
SVEIN HARTVIG PETTERSSON Stilling: Rådgjevar Alder: 49 6411 MOLDE
9
RIKKE ELISABEETH GREVSTAD KOPPERSTAD Stilling: Lærar Alder: 55 6091 FOSNAVÅG
10
ELIAS NIKOLAI ØYEHAUG OPSVIK Stilling: Student Alder: 19 6150 ØRSTA
12
CHRISTINA MARGARETE DUWE Stilling: Overlege Alder: 52 6019 ÅLESUND
13
HANS GUNNAR MØLLER Stilling: Electr. technician Alder: 37 6017 ÅLESUND
14
SYNNØVE DAGNY STENVÅGNES BERSÅS Stilling: Pensjonist Alder: 67 6300 ÅNDALSNES
15
IVAR HUSBY Stilling: Pensjonist Alder: 70 6694 FOLDFJORDEN
16
SOLVEIG MARGRETE LINGE STAKKESTAD Stilling: Pensjonist Alder: 71 6210 VALLDAL
17
EIVIND PETER NORDSTRAND Stilling: Student Alder: 22 6050 VALDERØYA
18
ANN MAGRITT HARSTAD Stilling: Lærar Alder: 59 6631 BATNFJORDSØRA