10

HÅVARD SPORASTØYL

Stilling: HR-rådgiver Alder: 59 1384 ASKER Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i OSLO BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1. Hva er din kirkelige bakgrunn og hva har du vært mest engasjert i?
-Asker/Østenstad menigheter fra 1991. Søndagsskole og barneråd. Menighetsråd 10 år (nestleder, leder og medlem), fellesråd 6 år, kirkelig administrasjonsutvalg 4 år (leder). Drev KlubbEN og KlubbTO i 6 år, tilknyttet KFUK-M. 
-Salangen menighet i Troms, 7 år. Bygde opp barne- og ungdomsarbeid (klubb og kor) tilknyttet NKSS etter kirkebrann/ny kirke. Var med på å starte retreater i nord etter Sandom-modellen
-Grefsen menighet, studietida. Engasjert i stiftelsens Guds Fred. Ansvar for bokollektiv, leder av husgruppe, medansvarlig for gospelkveldene i Trefoldighetskirka på 70-tallet
-Gjerpen menighet i Skien, døpt og konfirmert. Engasjert i klubb, kor, speider og leiraktivitet i regi av Langesundsfjorden indremisjonsselskap. Gudstjenesteaktivitet på Vealøs sportskapell. Redaktør kristenrussavisa 1975
2. Hva er din motivasjon for å stille til valg? Hvilke av begrepene «bekjennende», «åpen», «tjenende», «misjonerende» identifiserer du deg mest med?
Jeg har alltid følt at det er i den Dnk jeg har hørt hjemme. Jeg har vært opptatt av å folkeliggjøre gudstjenesten, gjøre kirken attraktiv for ungdom, særlig ved å gi rom for moderne musikkformer og kulturuttrykk. Etter et langt liv som frivillig i barne- og ungdomsarbeidet, har jeg nå 10 års erfaring som folkevalgt, og ser at det er mulig å realisere ting man tror på og brenner for også i den sammenhengen. Jeg vil gjerne bidra med dette engasjementet på et høyere nivå. For meg er det en sammenheng mellom bekjennende og åpen kirke. Vi har et trosgrunnlag som er gitt, men skal ha åpenhet for at folk kan nærme seg dette uten krav om sterk overbevisning eller deltakelse. Likeledes sammenheng mellom tjenende og misjonerende. Troen skal vise seg i handling, og gjennom handlingen viser vi hvem Kristus er.
3. Hvordan stiller du deg til kirkelig vigsel av likekjønnede par?
Det er nødvendig at staten har trygge juridiske rammer for likekjønnede par som velger å leve forpliktende sammen. Kirkens rolle avhenger av hva vi vil kirken skal være – en seremoniarrangør ved livets begivenheter eller et trossamfunn forpliktet på bibel, bekjennelse og tradisjon, eller noe midt imellom. En folkekirke må sannsynligvis kunne leve med og tilrettelegge for flere syn. Hvordan vi skal klare det, vil være mitt fokus. Mitt grunnsyn er kirkens tradisjonelle definisjon av ekteskapet som et forhold mellom mann og kvinne. En endring i dette egner seg ikke gjort gjennom en «folkeavstemming» eller en kampvotering etter politisk modell. Dette må avgjøres gjennom teologisk refleksjon og konsensusløsning. På nåværende tidspunkt forholder jeg meg til det bispemøtet har bestemt.
4. Hvilke utfordringer og muligheter ser du i det endrede forhold mellom kirke og stat?
Utfordringen er først og fremst å kunne beholde Dnk som en folkekirke som kan betjene hele det norske folk med gudstjenester, ord og sakrament og kunne forestå kirkelige handlinger til de som ønsker det. Hvordan kirkens økonomi skal sikres, er et viktig moment for å få dette til. Dernest er det en utfordring å få etablert en tjenlig organisasjonsstruktur som ivaretar sognenes sentrale rolle uten for sterk sentral styring. Strukturutfordringen innebærer også å få etablert en enhetlig arbeidsgiverlinje slik at alle ansatte har samme arbeidsgiver .Mulighetene ligger kanskje først og fremst i at den selvstendige rollen kan skape større selvbevissthet og engasjement for kirken. Vi må få menighetsmedlemmene engasjert i sin  kirke, og endre holdninger som at «dette ordner det offentlig».
5. Hvilke spesielle utfordringer står Oslo bispedømme overfor, og hva vil du ha ditt hovedfokus på?
Oslo bispedømme preges av mangfold og stor grad av innvandring/fremmede religioner, men også sekularisering. Religions-/livssynsdialog vil være viktig for kirken. En særlig utfordring vil det være å integrere kristne innvandrere i våre menigheter. Samarbeid med migrantmenighetene vil være en ressurs og inspirasjon til fornyelse i bispedømmet.. Fallende dåpstall blant medlemmene er en utfordring, men bispedømmet bør også være opptatt av at ungdom i større grad velger å tro. Å møte dem og gjøre kirken attraktiv for dem bør være en særlig utfordring.
Jeg har alltid vært opptatt av balanse mellom å bevare tradisjoner og å skape fornyelse i kirken. Mitt hovedfokus ligger på å skape en åpnere folkekirke ved å fokusere fornyelse og skape større rom for musikk- og kulturuttrykk folk kjenner seg fortrolig med.
6. Hva ønsker du å tilføre Oslo Bispedømmeråd?
Med lang erfaring som leder, organisasjonskonsulent og personalrådgiver, samt erfaring fra kommunal og statlig virksomhet, mener jeg at jeg har viktig erfaring og kompetanse å bidra med inn i den omstillingsprosess kirken står overfor. Jeg kjenner de frivillige kirkelige organisasjoner godt etter et helt liv som frivillig i kirkelig barne- og ungdomsarbeid, og jeg har lyktes over gjennomsnittet med å rekruttere mange til slikt arbeid. Jeg tror d

Arbeidserfaring / utdanning

1976 - 1980
Sosionom/diakon, DIASOS/DIATHAS

1980 - 1987
Rekonvalisenthjemmet i Salangen, styrer

1988 - 1990
Statens klinikk for narkomane, admin.sjef

1990 -
Buskerud fylkeskommune, bl a HR, konst.pers.sjef mm

2004 - 2007
Master i verdibasert ledelse, Diakonhjemmet høgskole

Kirkelige verv

1983 - 1986
Trondenes prosti, diakoniutvalget

2005 - 2009
KA, Landsrådet, representant for Oslo bispedømme

2005 - 2015
Asker menighet, menighetsrådet, nestleder, leder og medlem

2009 - 2015
Asker prosti, fellesrådet, varamedlem og medlem

2011 - 2015
Asker prosti, Kirkelig administrasjonsutvalg, leder

Offentlige og andre verv

1978 - 1979
DIASOS, elevrepresentant i styret

1983 - 1987
Salangen kommune, kommunestyrerepresentant

1984 - 1987
Den norske kurstedforening, styremedlem

1993 -
Hoegstad boligsameie, Asker, styremedlem og styreleder

1995 - 1998
Frydendal barnehage, Asker, styremedlem og styreleder


Andre kandidater på samme liste

1
HARALD HEGSTAD Stilling: Professor Alder: 56 1284 OSLO
2
INGUNN BRITA MOSER Stilling: Rektor Alder: 50 0754 OSLO
3
JOFRID BRENNSÆTER Stilling: Student Alder: 23 0572 OSLO
4
TROND SKARD DOKKA Stilling: Professor emeritus Alder: 69 1177 OSLO
5
INGER JOHANNE AAS Stilling: Daglig leder Alder: 50 0475 OSLO
6
EINAR ØSTERHAGEN Stilling: Student Alder: 23 0583 OSLO
7
AUD JOHANNE KVALBEIN Stilling: Byråd for eldre Alder: 67 1166 OSLO
8
TORUNN SNELTVEDT Stilling: Komm.rådgiver Alder: 61 0367 OSLO
9
HANS MORTEN BRUUN Stilling: Avdelingsleder Alder: 54 1346 GJETTUM
11
RANDI MARIE SELMER Stilling: Seniorforsker Alder: 62 0768 OSLO
12
INGVILD HÜRLIMANN-LINDSETH Stilling: Psykolog Alder: 36 0380 OSLO
13
CATHRINE ELISABETH NORDLIE Stilling: Daglig leder Alder: 59 0286 OSLO
14
ANNE-KRISTIN BJERGA BJÅEN Stilling: Direktør Alder: 51 1274 OSLO
15
FREDRIK MIDTTØMME Stilling: Student Alder: 23 0566 OSLO