5

BERIT NØST DALE

Stilling: Høgskolelektor Alder: 63 5918 FREKHAUG Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Styrke frivilligheten i menighetene, skape «eieforhold»
  • Styrke trosopplæringen på alle plan, dvs. også for voksne
  • Fremme misjonsperspektivet i menighetene; hjemme og ute
  • Å være kirke er å være «annerledes» (= hellig)

Spørsmål og svar

1.Eg stiller til val til bispedømerådet og Kyrkjemøtet fordi:
Jeg er blitt spurt om å stille til valg, kanskje fordi jeg har opparbeidet meg erfaring i bispedømmeråd og i kirkemøtet i løpet av denne siste perioden. Som lek kirkegjenger i egen menighet ser jeg det som positivt at folk på grunnplanet er med og bestemmer hvor kirken skal gå videre i den nye situasjonen som kirkesamfunn heller enn statskirke.

2.Den norske kyrkja sitt visjonsdokument (2015-2019) presenterer Den evangelisk-lutherske folkekyrkja som
• Vedkjennande: At den klart bekjenner evangeliet, som del av den verdensvide kirke
• Open: Den er en folkekirke med plass til alle og er lokalt til stede i alle landets kommuner, på små og store steder
• Tenande: Kirken skal aldri være en hersker, bare tjener, slik Jesus viste oss. Det skal den gjøre gjennom forkynnelsen og forvaltningen av sakramentene i gudstjenesten, gjennom aktiv tilstedeværelse for alle generasjoner.
• Misjonerande: Å være misjonerende betyr å fortelle om Jesus og innby til Guds rike, nært og fjernt, å utføre det oppdraget Jesus gav vennene sine – om å gå og gjøre alle folk til disipler. En kirke som ikke er misjonerende, er ingen kirke egentlig. Misjon er Guds tanke med kirken.
Korleis vil du arbeida for å verkeleggjera dette?
Ved å delta aktivt i den lokale menighet i Den norske kyrkje og bruke de gavene og ressursene jeg har fått til å tjene og utføre det jeg kan og eventuelt blir valgt til.

3.Kva meiner du om vigsel av likekjønna par i Den norske kyrkja?
Ut fra det kristne synet på ekteskapet ut fra Bibelen, at det er en institusjon for en kvinne og en mann, må jeg si nei til at Den norske kirke skal gå inn for å lage en liturgi for vigsel av likekjønnede par. I tillegg er den nye, norske ekteskapsloven knyttet opp til flere andre lover, som ikke styrker barnets interesser.

4.Tilhøvet mellom staten og kyrkja er i endring. Kva framtidsutsikter ser du for rekruttering , organisering og arbeidsgjevaransvar i kyrkja?
Jeg ser at det kan bli en utfordring å få på plass de organisatoriske ordningene som vi trenger i den nye situasjonen.
Rekruttering av prester er like mye et ansvar for de teologiske utdanningsinstitusjonene som for kirken. Likevel påligger det kirken oppgaven å forkynne fram et personlig engasjement for tjeneste i kirken. Hvordan arbeidsgiveransvaret skal fordeles, eventuelt samles, må kirkemøtet avgjøre.

5.Korleis vil du leggja til rette for at kyrkja kan halda saman trass i saker med stor usemje?
Det er ikke noen ny situasjon at kirken er uenig «med seg selv» på ett eller flere områder, men jeg tror ikke at jeg kan legge til rette for samhold «tross alt». Der det er grunnleggende uenighet om hva Guds ord sier, om tilliten til Guds ord som overordnet menneskevisdom for liv og lære, kan jeg ikke se at den kan holdes sammen uansett.

Arbeidserfaring / utdanning

1972 - 1979
Cand philol 1979 fra Universitet i Trondheim,kristendomsfag

1985 - 1990
Lektor i ungdomsskolen, Rossland skule (Meland)

1990 - 1994
Lektor i ungdomsskolen, Alversund skule (Lindås)

1994 - 1997
Høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen

1996 -
Høgskolelektor ved NLA Høgskolen/NLA Lærerhøgskolen

Kyrkjelege verv

2006 - 2009
Medlem i landsstyret i Normisjon

2009 - 2011
Nestleder i Meland sokneråd

2011 - 2015
Medlem i Bjørgvin Bispedømmeråd

2011 - 2015
Medlem i Meland sokneråd

2012 - 2015
Medlem i kontrollkomiteen i Normisjon

Offentlege og andre verv

2008 -
Varamedlem til styret for Dronning Mauds Minne Høgskolen

2013 - 2015
Ansattes representant i styret for NLA Høgskolen


Andre kandidatar på same liste

1
INGER HELENE THINGVOLD NORDEIDE Stilling: Sjølvst. næringsdr. Alder: 54 6810 FØRDE
2
NORA SÆTRE BAARTVEDT Stilling: Student Alder: 21 5709 VOSS
3
KARL JOHAN KIRKEBØ Stilling: Marknadsdirektør Alder: 65 5151 STRAUMSGREND
4
ANDREAS SKEIDSVOLL Stilling: Student Alder: 23 5282 LONEVÅG
6
MARIUS ØKLAND Stilling: Adm. leiar Alder: 29 5420 RUBBESTADNESET
7
LIV RØNNINGEN ÅGOTNES Stilling: TSP Group Manager Alder: 48 5363 ÅGOTNES
8
IDA LINDØE Stilling: Lektor ungdomsskule Alder: 48 5614 ÅLVIK
9
VEMUND ATLE ØIESTAD Stilling: Tannlege Alder: 67 6795 BLAKSÆTER
10
PER HILLEREN Stilling: Bonde Alder: 56 6856 SOGNDAL
11
INGE WILHELM ØKLAND Stilling: Barne- og ungd.arb. Alder: 27 5035 BERGEN
12
HILDEGUNN KALVENES Stilling: Pensj. helsesøster Alder: 68 5392 STOREBØ
13
BJØRN SANDVIK SØLSNÆS Stilling: Student Alder: 20 6863 LEIKANGER
14
KJELLFRID TORUNN MÆLAND Stilling: Førsteamanuensis Alder: 64 5414 STORD
15
GUNN RAGNHILD VÅRDAL HELGESEN Stilling: Sjølvst. næringsdr. Alder: 59 6740 SELJE
16
KJELL JARLE AADLAND Stilling: Rådgjevar Alder: 66 5209 OS
17
JOSTEIN BILDØY Stilling: Dagleg leiar Alder: 49 6810 FØRDE
EGIL MORLAND Stilling: Førsteamanuensis Alder: 65 5360 KOLLTVEIT
MARTE MALTERUD SEIP Stilling: Pensjonert lege Alder: 69 5783 EIDFJORD