2

RØNNAUG TORVIK

Stilling: Rektor Alder: 59 4754 BYKLE Kandidat ved Bispedømerådsvalet i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Styrke kirkens barnearbeid
  • Styrke kirkens ungdomsarbeid
  • Bidra til samarbeid og enhet i kirken
  • Styrke kirkens misjonsvirksomhet

Spørsmål og svar

Motivasjon for å stille til valg: 
Eg er glad i kyrkja vår og vil gjerne at den også i framtida skal vere ei kyrkje som er fylt av levande gudstru, med rom for alle. 
Trusopplæring er sentralt. Kyrkja må vere tydeleg på at Jesus er vegen, sanninga og livet. 

Kirkemøtet har vedtatt fire strategiske mål for perioden 2015-2018. Kandidatene er bedt om å rangere disse. 
Mine prioriteringer: 
1. Flere søker dåp og trosopplæring 
2. Gudstjenestelivet blomstrer 
3. Flere får lyst til å jobbe i kirken 
4. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 

Bør likekjønnede par få inngå ekteskap i kirken? Nei

Fordi: Personleg synes eg dette er litt vanskeleg fordi det gjeld enkeltmenneske. Eg greier likevel ikkje å sette bibelen sitt ord til sides, sjølv om det kanskje hadde vore det enklaste i dagens Noreg. Eg ser ikkje at kjærleiksbodet kan radere ut bibelen sin tale om at ekteskapet er for to av same kjønn. Gud har skapt oss, og eg har tiltru til at han veit kva som er best for mennesket. 

Bør kirken engasjere seg i aktuelle samfunnsspørsmål? Ja 
Miljøvern, Forbruk, Asylsaker, utsending av asylborn.... 
Tigging, Menneskerettar , Trusfridom 

Forholdet mellom staten og kirken blir løsere. Hvilke muligheter og utfordringer ser du med denne utviklingen? 
Utfordring: 
Økonomien kan bli ei utfordring på sikt. 
Å halde medlemstalet oppe 
Å finne gode styringslinjer og ansvarsfordeling 
Muligheter: 
Vi kan får meir styring på tilsettingar 
Få meir styring over kva retning kyrkja skal gå 
Utvikle trusopplæringa til noko verkeleg bra

Arbeidserfaring / utdanning

Adjunkt, allmennlærar med musikk

Logoped

Kyrkjelege verv

Medlem av trusopplæringsutvalet i Bykle

2011 - 2015
Medlem av Agder og Telemark bispedømmeråd


Andre kandidatar på same liste

1
JAN OLAV OLSEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 4993 SUNDEBRU
3
STIAN BERG Stilling: Student Alder: 26 3744 SKIEN
4
SISSEL ANNETTE MARTHINSEN Stilling: Lektor Alder: 44 4550 FARSUND
5
ØIVIND BÅRD BENESTAD Stilling: Inf. konsulent Alder: 61 4620 KRISTIANSAND S
6
EVA MARIE TOKHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 63 3970 LANGESUND
7
THORE WESTERMOEN Stilling: Fylkesvaraordfører Alder: 66 4517 MANDAL
8
REIDUN NESVIK BIRKELAND Stilling: Lærer Alder: 61 4760 BIRKELAND
9
VEGARD HELDAL Stilling: Student Alder: 20 4885 GRIMSTAD
10
JAN INGE TUNGESVIK Stilling: Regiondirektør Alder: 60 4870 FEVIK
11
ANNA KILE Stilling: Sekretær Alder: 27 4634 KRISTIANSAND S
12
KRISTIAN ESPELAND Stilling: Næringsdrivende Alder: 59 3840 SELJORD
13
BRYNHILD BERG Stilling: Pensjonist Alder: 68 4440 TONSTAD
14
INGER NILSEN HOLEN Stilling: Koordinator Alder: 53 4630 KRISTIANSAND S