3

STIAN BERG

Stilling: Student Alder: 26 3744 SKIEN Kandidat ved Bispedømerådsvalet i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Bidra til samarbeid og enhet i kirken
  • Øke respekten for Guds ord
  • Styrke kirkens misjonsvirksomhet
  • Styrke kirkens diakonale arbeid
  • Bidra til dialog og samarbeid med andre konfesjoner og rel.

Spørsmål og svar

Motivasjon for å stille til valg: 
Det som motiverer meg til å stille til valg er muligheten til å være med på å bidra til den norske kirkes utvikling i tiden vi er i. Det er i dag mange stemmer som lar seg høre, og jeg ønsker å kunne bidra til at den norske kirke forblir tro mot de verdier den er bygd på. 

Kirkemøtet har vedtatt fire strategiske mål for perioden 2015-2018. Kandidatene er bedt om å rangere disse. 
Mine prioriteringer: 
1. Gudstjenestelivet blomstrer 
2. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 
3. Flere søker dåp og trosopplæring 
4. Flere får lyst til å jobbe i kirken 

Bør likekjønnede par få inngå ekteskap i kirken? Nei. 
Ekteskapet, slik det er definert i Bibelen, er mellom mann og kvinne. Derfor vil jeg heller ikke åpne for likekjønnet ekteskap i kirken, da dette faller utenfor Bibelens definisjon av ekteskapet. 

Bør kirken engasjere seg i aktuelle samfunnsspørsmål? Ja.
Kirken bør engasjere seg i fattigdoms- og asylproblematikk. Da spesielt der det gjelder konvertitter som ikke blir trodd av UNE. Videre bør kirken engasjere seg for ekteskapet - mot skilsmisseraten, og dessuten i kampen mot aborttallene. 

Forholdet mellom staten og kirken blir løsere. Hvilke muligheter og utfordringer ser du med denne utviklingen? 
Kirkens mangfoldige trosuttrykk kan komme mer på banen, da vi ved en løsere kobling mellom stat og kirke, ikke vil være bundet av å være statens trosformidler. 
DNKs utfordring ved å ikke lenger være sterkt knyttet til staten, ligger i at vi enda mer blir en av mange tros- og livssynstilbydere. 

Arbeidserfaring / utdanning

Vikar pasientreiser ANS

Vikarlærer

2010 - 2013
Ungdomsarbeider i Gulset menighet

2012 - 2013
Årsstudium KRLE

2013 - 2016
Bachelor Ingeniør

Kyrkjelege verv

Leder i Agder og Telemark bispedømmes ungdomsråd ett år.

2005 - 2013
Medlem av Agder og Telemark bispedømmes ungdomsråd


Andre kandidatar på same liste

1
JAN OLAV OLSEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 4993 SUNDEBRU
2
RØNNAUG TORVIK Stilling: Rektor Alder: 59 4754 BYKLE
4
SISSEL ANNETTE MARTHINSEN Stilling: Lektor Alder: 44 4550 FARSUND
5
ØIVIND BÅRD BENESTAD Stilling: Inf. konsulent Alder: 61 4620 KRISTIANSAND S
6
EVA MARIE TOKHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 63 3970 LANGESUND
7
THORE WESTERMOEN Stilling: Fylkesvaraordfører Alder: 66 4517 MANDAL
8
REIDUN NESVIK BIRKELAND Stilling: Lærer Alder: 61 4760 BIRKELAND
9
VEGARD HELDAL Stilling: Student Alder: 20 4885 GRIMSTAD
10
JAN INGE TUNGESVIK Stilling: Regiondirektør Alder: 60 4870 FEVIK
11
ANNA KILE Stilling: Sekretær Alder: 27 4634 KRISTIANSAND S
12
KRISTIAN ESPELAND Stilling: Næringsdrivende Alder: 59 3840 SELJORD
13
BRYNHILD BERG Stilling: Pensjonist Alder: 68 4440 TONSTAD
14
INGER NILSEN HOLEN Stilling: Koordinator Alder: 53 4630 KRISTIANSAND S