6

EVA MARIE TOKHEIM

Stilling: Pensjonist Alder: 63 3970 LANGESUND Kandidat ved Bispedømerådsvalet i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Styrke kirkens misjonsvirksomhet
  • Bidra til samarbeid og enhet i kirken
  • Øke respekten for Guds ord
  • Bidra til dialog og samarbeid med andre konfesjoner og rel.
  • Styrke kirkens ungdomsarbeid

Spørsmål og svar

Motivasjon for å stille til valg: 
Møtet med Jesus i ungdommen har lagt grunnlaget for et spennende liv hvor det å tjene Ham og være der Han ville ha meg, har vært bestemmende. Jeg ser på arbeidet i bispedømmerådet som viktig for utviklingen av Den norske kirke, en kirke jeg er glad i og ønsker å tjene med de gaver jeg har blitt utrustet med og de erfaringer livet har gitt meg. 

Kirkemøtet har vedtatt fire strategiske mål for perioden 2015-2018. Kandidatene er bedt om å rangere disse. 
Mine prioriteringer: 
1. Flere søker dåp og trosopplæring 
2. Gudstjenestelivet blomstrer 
3. Flere får lyst til å jobbe i kirken 
4. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 

Bør likekjønnede par få inngå ekteskap i kirken? Nei

Fordi: Jeg ser på ekteskapet som en grunnleggende ordning som gjelder mann og kvinne, og kan ikke forstå at Bibelen åpner for noe annet. Samliv og fellesskap mellom mennesker som er glad i hverandre, men som ikke kan inngå ekteskap på denne måten, mener jeg vi må kunne ivareta på andre måter. 

Bør kirken engasjere seg i aktuelle samfunnsspørsmål? Ja 

I hvilke aktuelle samfunnspørsmål bør kirken engasjere seg? 
F.eks. 
- Asyl- og innvandringspolitikk 
- Fattigdomsproblematikk 
- Klima- og miljøspørsmål 
- Krig og fred 
Forholdet mellom staten og kirken blir løsere. Hvilke muligheter og utfordringer ser du med denne utviklingen? 
Muligheter: 
- Kirken herre i eget hus, få kontroll over tilsettinger og prioriteringer. 
Utfordringer: 
- Økonomi. 
- Videreføre den gode kontakten med flertallet i folket.

Arbeidserfaring / utdanning

Administrasjonsleder

IKT-rådgiver

Lærer,adjunkt, IKT-utdanning

Misjonær

Kyrkjelege verv

Medlem av landsstyret i Det Norske Misjonsselskap

Medlem av mengihetsråd


Andre kandidatar på same liste

1
JAN OLAV OLSEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 4993 SUNDEBRU
2
RØNNAUG TORVIK Stilling: Rektor Alder: 59 4754 BYKLE
3
STIAN BERG Stilling: Student Alder: 26 3744 SKIEN
4
SISSEL ANNETTE MARTHINSEN Stilling: Lektor Alder: 44 4550 FARSUND
5
ØIVIND BÅRD BENESTAD Stilling: Inf. konsulent Alder: 61 4620 KRISTIANSAND S
7
THORE WESTERMOEN Stilling: Fylkesvaraordfører Alder: 66 4517 MANDAL
8
REIDUN NESVIK BIRKELAND Stilling: Lærer Alder: 61 4760 BIRKELAND
9
VEGARD HELDAL Stilling: Student Alder: 20 4885 GRIMSTAD
10
JAN INGE TUNGESVIK Stilling: Regiondirektør Alder: 60 4870 FEVIK
11
ANNA KILE Stilling: Sekretær Alder: 27 4634 KRISTIANSAND S
12
KRISTIAN ESPELAND Stilling: Næringsdrivende Alder: 59 3840 SELJORD
13
BRYNHILD BERG Stilling: Pensjonist Alder: 68 4440 TONSTAD
14
INGER NILSEN HOLEN Stilling: Koordinator Alder: 53 4630 KRISTIANSAND S