7

THORE WESTERMOEN

Stilling: Fylkesvaraordfører Alder: 66 4517 MANDAL Kandidat ved Bispedømerådsvalet i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Bidra til samarbeid og enhet i kirken
  • Styrke kirkens diakonale arbeid
  • Styrke kirkens ungdomsarbeid
  • Bidra til dialog og samarbeid med andre konfesjoner og rel.

Spørsmål og svar

Motivasjon for å stille til valg: 
Bispedømmeråd har en viktig funksjon, og trenger bred kompetanse. Jeg vil gjerne bidra til vekst og trosutvikling i menighetene og at flere møter evangeliet. 

Kirkemøtet har vedtatt fire strategiske mål for perioden 2015-2018. Kandidatene er bedt om å rangere disse. 

Mine prioriteringer: 
1. Flere søker dåp og trosopplæring 
2. Gudstjenestelivet blomstrer 
3. Flere får lyst til å jobbe i kirken 
4. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 

Bør likekjønnede par få inngå ekteskap i kirken? Nei

Fordi: Ekteskapet er en ordning for en mann og en kvinne. Kirken må tenke prinsipielt om dette ut fra forståelsen fra Bibelen. Samboerskap er en annen ordning enn ekteskap. 

Bør kirken engasjere seg i aktuelle samfunnsspørsmål? Ja 

I hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg? Saker som går på etikk og menneskeverd er viktige tema for kirken. Her har kirken både mandat og kompetanse. 

Forholdet mellom staten og kirken blir løsere. Hvilke muligheter og utfordringer ser du med denne utviklingen? 
Det er en krevende tilpasning til ny virkelighet og selvbestemmelse - bl.a. økonomisk. Kirken må bruke friheten til å "være kirke"- et fellesskap av troende og søkende mennesker. 
Må arbeide for trosopplæring av både unge og gamle. Må søke å beholde funksjonen i kriser og offentlige markeringer og begivenheter. Troen må ikke henvises til å være en "privatsak"

Arbeidserfaring / utdanning

Fylkesvaraordfører

Siviløkonom

1983 - 1986
Rådgiver i Olje og energidepartementet

1999 - 2011
Fylkesordfører

Kyrkjelege verv

2000 - 2008
Medlem av Menighetsfakultetets forstanderskap

Offentlege og andre verv

1986 - 1994
Styremedlem i NSB og en rekke andre styreverv

1997 - 2009
Styremedlem i Sparebanken Pluss


Andre kandidatar på same liste

1
JAN OLAV OLSEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 4993 SUNDEBRU
2
RØNNAUG TORVIK Stilling: Rektor Alder: 59 4754 BYKLE
3
STIAN BERG Stilling: Student Alder: 26 3744 SKIEN
4
SISSEL ANNETTE MARTHINSEN Stilling: Lektor Alder: 44 4550 FARSUND
5
ØIVIND BÅRD BENESTAD Stilling: Inf. konsulent Alder: 61 4620 KRISTIANSAND S
6
EVA MARIE TOKHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 63 3970 LANGESUND
8
REIDUN NESVIK BIRKELAND Stilling: Lærer Alder: 61 4760 BIRKELAND
9
VEGARD HELDAL Stilling: Student Alder: 20 4885 GRIMSTAD
10
JAN INGE TUNGESVIK Stilling: Regiondirektør Alder: 60 4870 FEVIK
11
ANNA KILE Stilling: Sekretær Alder: 27 4634 KRISTIANSAND S
12
KRISTIAN ESPELAND Stilling: Næringsdrivende Alder: 59 3840 SELJORD
13
BRYNHILD BERG Stilling: Pensjonist Alder: 68 4440 TONSTAD
14
INGER NILSEN HOLEN Stilling: Koordinator Alder: 53 4630 KRISTIANSAND S