11

ANNA KILE

Stilling: Sekretær Alder: 27 4634 KRISTIANSAND S Kandidat ved Bispedømerådsvalet i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Kirkens betydning i lokalsamfunnet
  • Øke respekten for Guds ord
  • Styrke kirkens misjonsvirksomhet
  • Styrke kirkens diakonale arbeid
  • Bidra til samarbeid og enhet i kirken

Spørsmål og svar

Motivasjon for å stille til valg: 
At jeg ved mitt engasjement kan bidra til utformingen av kirkens framtid. 
For meg er det viktig å kjempe for at kirken fremholder Guds ord gjennom Bibelen som autoritet. 
Jeg ønsker en kirke som står støtt i møte med forskjellige utfordringer i samfunnet, med en klar stemme i det offentlige rom. 

Kirkemøtet har vedtatt fire strategiske mål for perioden 2015-2018. Kandidatene er bedt om å rangere disse. 
Mine prioriteringer: 
1. Flere søker dåp og trosopplæring 
2. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 
3. Gudstjenestelivet blomstrer 
4. Flere får lyst til å jobbe i kirken 

Bør likekjønnede par få inngå ekteskap i kirken? Nei 

Fordi: Det er viktig at kirken fremholder Bibelen som autoritet. Bibelen er klar på at ekteskapet er mellom mann og kvinne. Bibelen vil alltid virke støtende på noen. Mennesker kalles til oppgjør med menneskelige tanker og gjerninger, og til et nærere forhold med Gud. For at evangeliet skal sette fri, må det forkynnes slik det er skrevet. Det er min fulle overbevisning at Bibelen er til for menneskets beste, selv om mennesket av sin frie vilje ønsker å følge en annen retning. 
Ekteskapet som inngått i kirken bør forplikte seg på Guds ord fremfor hva flertallet i samfunnet måtte mene til enhver tid. 

Bør kirken engasjere seg i aktuelle samfunnsspørsmål? Ja 

I hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg? 
Saker der menneskeverdet står på spissen (abort, forskning på befruktede egg, aktiv dødshjelp, konflikter med tap av menneskeliv, tilfeller der mennesker blir dårlig behandlet, etc.) 
Forsvare mennesker i samfunnet som står svake i møte med forskjellige utfordringer (det ufødte liv, mobbeofre, diverse utsatte grupper i samfunnet (jøder, romfolk, ofre for menneskehandel, mennesker som sliter med rus, psykisk syke, asylsøkere, konvertitter og andre som opplever å bli trakassert, overkjørt og oversett).
 
Forholdet mellom staten og kirken blir løsere. Hvilke muligheter og utfordringer ser du med denne utviklingen? 
Muligheter: Større innflytelse for kirkens medlemmer. Kirken kan lettere kritisere staten. 
Utfordringer:  Kirken må klare å holde fast på sin status som folkekirke og som selvsagt alternativ ved dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse.

Arbeidserfaring / utdanning

Bachelor engelsk

Bachelor rettsvitenskap

Europeisk integrasjon, KRL, bibelskole

Kyrkjelege verv

Styremedlem i Misjonshusets ungdomsforening

Styremedlem Kristiansand Kristelige Studentlag

Offentlege og andre verv

2013 -
Styremedlem Kristiansand KrFU

2013 - 2014
Fylkesstyremedlem i Vest-Agder KrFU

2014 -
1. nestleder i Vest-Agder KrFU


Andre kandidatar på same liste

1
JAN OLAV OLSEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 4993 SUNDEBRU
2
RØNNAUG TORVIK Stilling: Rektor Alder: 59 4754 BYKLE
3
STIAN BERG Stilling: Student Alder: 26 3744 SKIEN
4
SISSEL ANNETTE MARTHINSEN Stilling: Lektor Alder: 44 4550 FARSUND
5
ØIVIND BÅRD BENESTAD Stilling: Inf. konsulent Alder: 61 4620 KRISTIANSAND S
6
EVA MARIE TOKHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 63 3970 LANGESUND
7
THORE WESTERMOEN Stilling: Fylkesvaraordfører Alder: 66 4517 MANDAL
8
REIDUN NESVIK BIRKELAND Stilling: Lærer Alder: 61 4760 BIRKELAND
9
VEGARD HELDAL Stilling: Student Alder: 20 4885 GRIMSTAD
10
JAN INGE TUNGESVIK Stilling: Regiondirektør Alder: 60 4870 FEVIK
12
KRISTIAN ESPELAND Stilling: Næringsdrivende Alder: 59 3840 SELJORD
13
BRYNHILD BERG Stilling: Pensjonist Alder: 68 4440 TONSTAD
14
INGER NILSEN HOLEN Stilling: Koordinator Alder: 53 4630 KRISTIANSAND S