13

BRYNHILD BERG

Stilling: Pensjonist Alder: 68 4440 TONSTAD Kandidat ved Bispedømerådsvalet i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Hovedsaklig opprettholde dagens menighetssturktur
  • Bidra til samarbeid og enhet i kirken
  • Styrke kirkens barne- og ungdomsarbeid
  • Satse på sang og musikk, ikke minst salmetradisjonen

Spørsmål og svar

Motivasjon for å stille til valg: 
Jeg synes det er viktig å være med i utviklingen av kirken og plassen den skal ha i samfunnet framover.  Dessuten er jeg opptatt av å gjøre gudstjenesten til et viktig samlingspunkt for alle generasjoner. 

Kirkemøtet har vedtatt fire strategiske mål for perioden 2015-2018. Kandidatene er bedt om å rangere disse. 
Mine prioriteringer: 
1. Gudstjenestelivet blomstrer 
2. Flere søker dåp og trosopplæring 
3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 
4. Flere får lyst til å jobbe i kirken 

Bør likekjønnede par få inngå ekteskap i kirken? Nei

Fordi: Slik jeg leser Bibelen, mener jeg at ekteskapet er mellom mann og kvinne. 

Bør kirken engasjere seg i aktuelle samfunnsspørsmål? Ja 

I hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg? 
Ang. verdispørsmål og menneskeverd bl.a. som i flyktningepolitikk og tiggeforbud. Et annet tema er f.eks. bruken og behovet for søn./hellig- dager. 

Forholdet mellom staten og kirken blir løsere. Hvilke muligheter og utfordringer ser du med denne utviklingen? 

Muligheter: Større bestemmelsesrett over ansettelser og veivalg innen kirken.  
Utfordringer: Økonomien! 
Hvordan nå ut med kirkens budskap til flest mulig, når man ikke har samme samfunnsmessige mandat som før.

Arbeidserfaring / utdanning

Tidligere førskolelærer og lærer

Kyrkjelege verv

Medlem av kulturutvalet i Sirdal kyrkjelyd


Andre kandidatar på same liste

1
JAN OLAV OLSEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 4993 SUNDEBRU
2
RØNNAUG TORVIK Stilling: Rektor Alder: 59 4754 BYKLE
3
STIAN BERG Stilling: Student Alder: 26 3744 SKIEN
4
SISSEL ANNETTE MARTHINSEN Stilling: Lektor Alder: 44 4550 FARSUND
5
ØIVIND BÅRD BENESTAD Stilling: Inf. konsulent Alder: 61 4620 KRISTIANSAND S
6
EVA MARIE TOKHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 63 3970 LANGESUND
7
THORE WESTERMOEN Stilling: Fylkesvaraordfører Alder: 66 4517 MANDAL
8
REIDUN NESVIK BIRKELAND Stilling: Lærer Alder: 61 4760 BIRKELAND
9
VEGARD HELDAL Stilling: Student Alder: 20 4885 GRIMSTAD
10
JAN INGE TUNGESVIK Stilling: Regiondirektør Alder: 60 4870 FEVIK
11
ANNA KILE Stilling: Sekretær Alder: 27 4634 KRISTIANSAND S
12
KRISTIAN ESPELAND Stilling: Næringsdrivende Alder: 59 3840 SELJORD
14
INGER NILSEN HOLEN Stilling: Koordinator Alder: 53 4630 KRISTIANSAND S