14

INGER NILSEN HOLEN

Stilling: Koordinator Alder: 53 4630 KRISTIANSAND S Kandidat ved Bispedømerådsvalet i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Bidra til større respekt for mangfold i kirken
  • Styrke kirkens diakonale arbeid
  • Bidra til dialog og samarbeid med andre konfesjoner og rel.
  • Styrke kirkens ungdomsarbeid
  • Styrke kirkens barnearbeid

Spørsmål og svar

Motivasjon for å stille til valg: 
Jeg er engasjert i videre utvikling av Den norske kirke og ønsker å bidra til gode løsninger. Jeg har gjennom arbeidet i menighetsrådet forstått hvor viktig Den norske kirke er for mange. Kirken er inne i endringer og jeg mener jeg har erfaringer som kan bidra til å finne gode løsninger slik at kirken oppleves som en viktig og riktig arena/møteplass gjennom hele livet. Jeg er også samfunnsengasjert og ser at kirken har en viktig rolle i utvikling av et godt og inkluderende samfunn 

Kirkemøtet har vedtatt fire strategiske mål for perioden 2015-2018. Kandidatene er bedt om å rangere disse. 
Mine prioriteringer: 
1. Flere får lyst til å jobbe i kirken 
2. Flere søker dåp og trosopplæring 
3. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 
4. Gudstjenestelivet blomstrer 

Bør likekjønnede par få inngå ekteskap i kirken? Har ikke tatt stilling.
 
Fordi: For meg er det viktig å kunne lytte, prøve å forstå og ikke la meg presse til en beslutning gjennom harde meningsutvekslinger i pressen. Jeg vil arbeide for at vi i kirken skal kunne snakke sammen om vanskelige spørsmål og saker på en måte der vi opprettholder respekt for hverandre og der vi sammen ser fremover. Den øvelsen må vi alle tåle. 
Jeg håper at jeg vil komme frem til en beslutning på dette spørsmålet når jeg har brukt litt mer tid, og om ikke få mulighet til å stemme blankt når saken behandles. 

Bør kirken engasjere seg i aktuelle samfunnsspørsmål? Ja 

I hvilke aktuelle samfunnspørsmål bør kirken engasjere seg? 
Her er det vanskelig å komme med en klar fasit. Jeg tenker at kirken bør kunne uttale seg i saker som berører samfunn, grupper og enkeltindivider og som griper inn i etiske dilemma, menneskerettigheter og bekjempelse av fattigdom. Det at barn og grupper utsettes for overgrep mener jeg også klart at kirken bør engasjere seg i. 

Forholdet mellom staten og kirken blir løsere. Hvilke muligheter og utfordringer ser du med denne utviklingen? 
Her er det klart både muligheter og begrensninger. Mulighetene ligger først og fremst i at man ikke er bundet til nasjonalpolitiske føringer og at det kan gi et større handlingsrom når man skal prioritere og finne frem til gode løsninger for kirken både nasjonalt og lokalt. Begrensningene kan være at man ikke får like stor mulighet til å påvirke statlige myndigheter og jeg ser utfordringer når det gjelder finansiering. Det å vite at man har en forutsigbar og robust økonomi er nødvendig for å ta strategiske grep. Det er mye verdier som må forvaltes på en god måte og dette kan bli krevende.

Arbeidserfaring / utdanning

FoU-direktør SSHF

Hovedfag i helsevitenskap, grunnfag psykologi og historie

Høyskolelærer

Intensivsykepleier, seksjonsleder hjerteavdelingen

Koordinator, Regionplan Agder 2020

Kyrkjelege verv

Leder av menighetsrådet i Oddernes

Offentlege og andre verv

Styremedlem Agderring

Styremedlem fakultetsstyret Teknologi og realfag

Styremedlem reg. forskningsfond Agder


Andre kandidatar på same liste

1
JAN OLAV OLSEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 4993 SUNDEBRU
2
RØNNAUG TORVIK Stilling: Rektor Alder: 59 4754 BYKLE
3
STIAN BERG Stilling: Student Alder: 26 3744 SKIEN
4
SISSEL ANNETTE MARTHINSEN Stilling: Lektor Alder: 44 4550 FARSUND
5
ØIVIND BÅRD BENESTAD Stilling: Inf. konsulent Alder: 61 4620 KRISTIANSAND S
6
EVA MARIE TOKHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 63 3970 LANGESUND
7
THORE WESTERMOEN Stilling: Fylkesvaraordfører Alder: 66 4517 MANDAL
8
REIDUN NESVIK BIRKELAND Stilling: Lærer Alder: 61 4760 BIRKELAND
9
VEGARD HELDAL Stilling: Student Alder: 20 4885 GRIMSTAD
10
JAN INGE TUNGESVIK Stilling: Regiondirektør Alder: 60 4870 FEVIK
11
ANNA KILE Stilling: Sekretær Alder: 27 4634 KRISTIANSAND S
12
KRISTIAN ESPELAND Stilling: Næringsdrivende Alder: 59 3840 SELJORD
13
BRYNHILD BERG Stilling: Pensjonist Alder: 68 4440 TONSTAD