2

BERGIT HAUGLAND

Stilling: Høgskolelektor Alder: 51 3770 KRAGERØ Kandidat ved Bispedømerådsvalet i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME på Åpen folkekirke

Satsingsområde

  • Styrke kirkens diakonale arbeid
  • Bidra til større respekt og mangfold i kirken
  • Stryke kirkens ungdomsarbeid
  • Bidra til diaolog og samarbeid mellom konfesjoner og rel.
  • Styrke kirken som kulturarena

Spørsmål og svar

Hva motiverer deg til å stille til valg? 
Jeg vil gjerne være med på å bidra til å skape en folkekirke som er viktig i menneskers dagligliv, som er åpen og inkluderende overfor de som søker seg dit både med tro og tvil, i glede og i sorg. Gjennom de 4-årene jeg har vært medlem av Agder og Telemark bispedømmeråd har jeg lært mye og ønsker fortsatt å være med på å videreutvikle kirka som organisasjon- særlig ved å legge til rette for levende lokale menigheter. 

Kirkemøtet har vedtatt fire strategiske mål for perioden 2015-2018. Ranger disse fire målene etter hvor viktige du mener de er. 	
1.	Flere søker dåp og trosopplæring 
2.	Folkekirken engasjerer seg i samfunnet
3.	Gudstjenestelivet blomstrer
4.	Flere får lyst til å jobbe i kirken 
Bør likekjønnede par få inngå ekteskap i kirken?
Ja. En åpen og inkluderende kirke møter mennesker der de er - i tro, håp og kjærlighet- uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, alder, og seksuell legning. Derfor mener jeg at likekjønnede par skal få vies i kirka, i tråd med kjærlighetsbudet. 
Bør kirken engasjere seg i aktuelle samfunnsspørsmål? 
Ja. Vern av skaperverket og for en mer rettferdig fordeling av godene. Dette krever at kirka er en premissleverandør og motmakt til strømninger i samfunnet. Det er vår plikt som kristne å stå opp mot urett, og ikke være feige og unnfalne når noe rammer vår neste. 
Forholdet mellom staten og kirken blir løsere. Hvilke muligheter og utfordringer ser du med denne utviklingen? 
Kirka er nå i en stor omstillingsprosess, med de utfordringene som det skaper for bla ansatte. Dette må vi håndtere med klokskap i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Vi må klare å både verne om folkekirka samtidig som vi må løfte fram det livssynsåpne samfunnet der både religionsutøvelse, det ekumeniske felleskapet og religionsdialogen er sentralt.

Arbeidserfaring / utdanning

Sosiolog, UiO

1992 - 2000
Arbeid i offentlig forvaltning

2000 - 2005
Barnevernsleder i Kragerø kommune

2005 -
Høgskolelektor Høgskolen i Telemark

Kyrkjelege verv

Medlem Kragerø menighetsråd, 2 år

1987 - 1994
Diverse verv i Oslo KFUK/M

1993 - 1995
Representant i Kirkens SOS landsstyre

2012 -
Medlem i Agder og Telemark bispedømmeråd

Offentlege og andre verv

2009 - 2011
Representant tilsettingsutvalget Høgskolen i Telemark


Andre kandidatar på same liste

1
KJETIL DRANGSHOLT Stilling: Overlege Alder: 66 4614 KRISTIANSAND S
3
KAI STEFFEN ØSTENSEN Stilling: Student Alder: 21 4560 VANSE
4
NILS MARTINIUS JUSTVIK Stilling: Førsteamanuensis Alder: 58 4790 LILLESAND
5
KAREN HELENE BØHN MELHUS Stilling: Student Alder: 20 4658 TVEIT
6
ANNE-MARIE WILAND LÆGDENE Stilling: Pensjonist Alder: 77 4631 KRISTIANSAND S
7
PER GUNNAR DISCH Stilling: Førstelektor Alder: 52 3911 PORSGRUNN
8
NAJA AMANDA LYNGE MØRETRØ Stilling: Elev Alder: 19 4620 KRISTIANSAND S
9
PREBEN GRØTTELAND JAKOBSEN Stilling: Underv. inspektør Alder: 29 4480 KVINESDAL
10
GRO WERNØ Stilling: Pensjonist Alder: 63 3718 SKIEN
11
NILS OFSTAD Stilling: Lærer og pensjonist Alder: 66 3717 SKIEN
12
VEGARD BØ BAHUS Stilling: Advokat Alder: 44 4633 KRISTIANSAND S
13
SOLVEIG NORDKVIST Stilling: Pensjonist Alder: 72 4645 NODELAND
14
SOLVEIG BOTNEN EIDE Stilling: Førsteamanuensis Alder: 59 4790 LILLESAND
15
TOR INGE AUREBEKK Stilling: Hovedverneombud Alder: 65 4612 KRISTIANSAND S
16
EMIL OTTO SYVERTSEN Stilling: Pensjonist Alder: 67 4611 KRISTIANSAND S