1

GYRID ESPELAND

Stilling: Seksjonssjef Alder: 62 4374 EGERSUND Kandidat ved Bispedømerådsvalet i STAVANGER BISPEDØMME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

 • Diakoni - alle fire pilarer!
 • Trosopplæring - spes. 12-18 år
 • Disippelskap-Jesus er forbilde
 • Demokrati-lokalt engasjement
 • Lederutvikling

Spørsmål og svar

1.	Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?
Jeg ønsker å være med i kirkens utvikling og vekst, ta ansvar og bidra til god ledelse av dette. Ønsker at Guds kjærlighet skal prege alt av kirkens arbeid slik at vi når ut i lokalsamfunnet og kan være en betydelig samfunnsaktør. Kirken som arbeidsgiver i en ny felles organisasjon er også svært viktig å få godt på plass.
2.	Hva er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?
Kjærlighet og håp!                                                              At alle mennesker er skapt i Guds bilde, er elsket og hører til i fellesskapet. 
At respektfull dialog på tvers av livssynssamfunn og religioner er veien til fred.

3.	Hvordan stiller du deg til kirkelig vigsel eller forbønn for par av samme kjønn?
Jeg er klart for dette. Jeg vil ikke hindre noen å få Guds velsignelse over sitt samliv. Å elske sin neste som seg selv er min ledestjerne i dette.

4.	Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? 
At kirken selv kan bestemme over sitt liv og sin utvikling er positivt og en stor mulighet til å utvikle oss sundt og formålstjenlig! Så lenge demokratiet fungerer vil dette være bra. Det er i dag svært positivt at det fortsatt er tverrpolitisk ønsket og grunnlovsfestet at Norge skal ha en folkekirke som er til stede i hele landet, i hverdag, fest, sorg og glede. Det er en stor mulighet for kirken. Den største utfordringen er økonomien. Skal kirken være til stede og få gjort en god jobb i alle landsdeler, fra den ytterste øy til de innerste daler, så må finansieringen sikres over skatteseddelen. 

5.	Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i?
I utgangspunktet er det ingen grenser for hva kirken både bør og kan engasjere seg i. Kirken har f.eks en diakoniplan med fire viktige pilarer: Nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Dette er evangeliet i handling og slik handling vil alltid være politisk. Prioriterte områder mener jeg er å bidra til å løse fattigdomsproblematikken og miljøutfordringene. Dialog som fredsskapende arbeid er også sentralt.

Arbeidserfaring / utdanning

1970 - 1973
Kragerø vgs

1973 - 1976
Cand.mag realfag Univ. i Oslo

1977 - 1983
Cand.real marinbiologi Univ. i Oslo

Kyrkjelege verv

1995 - 2015
Menighetskomite og menighetsråd Eigerøy (leder 16 år)

2002 - 2015
Kirkelig fellesråd Eigersund

2010 - 2014
Styremedlem Kirkens arbeidsgiverorganisasjon

2012 - 2015
Bispedømmeråd nestleder 2002-2005 +

2012 - 2015
Styremedlem Kirkelig dialogsenter Stavanger

Offentlege og andre verv

1985 - 1990
Nettverk for Kvinner i Dalane (tverrpolitisk org.)

1987 - 1992
Styremedlem Dalane folkemuseum

1990 - 1995
Styremedlem i Tekna, Stavanger avd.

1996 - 2004
Teknas etiske råd


Andre kandidatar på same liste

2
LEIF CHRISTIAN ANDERSEN Stilling: Sjukepleiar Alder: 30 4020 STAVANGER
3
MARIE KLAKEGG GRASTVEIT Stilling: Reknesk.medarbeidar Alder: 30 4355 KVERNALAND
4
SVEIN HELGESEN Stilling: Pensjonist/konsulent Alder: 67 4158 BRU
5
SOFIE BRAUT Stilling: Kulturformidlar Alder: 38 4346 BRYNE
6
ARNE JON MYSKJA Stilling: IT-rådgjevar Alder: 63 5560 NEDSTRAND
7
SARA LOUISE IGELKJØN EMMERHOFF Stilling: Student Alder: 20 5515 HAUGESUND
8
TORHILD NØDLAND Stilling: Sosiallærar Alder: 53 4325 SANDNES
9
ASLAUG LOUISE KONGSHAVN Stilling: Lektor Alder: 28 4250 KOPERVIK
10
LAILA MARIE STEINSVIK Stilling: Helsesøster Alder: 64 4100 JØRPELAND
11
EIVIND SANDVOLD PETTERSEN Stilling: Økonom Alder: 32 4027 STAVANGER
12
HJALMAR JORALF ARNØ Stilling: Seniorrådgjevar Alder: 50 4311 HOMMERSÅK
13
JOSTEIN ÅDNA Stilling: Professor Alder: 60 4023 STAVANGER
14
KJETIL ESPELAND Stilling: Student Alder: 22 4365 NÆRBØ
15
ASTRID VAN ZIJP Stilling: Pensjonist Alder: 65 4230 SAND
16
ROLF MAGNE HAUKALID Stilling: Bonde/veterinær Alder: 36 4110 FORSAND
17
SVEIN MAGNUS MUNKEJORD Stilling: Seniorrådgjevar Alder: 67 4250 KOPERVIK
18
RUBEN FRIESTAD BERGSETH Stilling: Distriktsmedarbeidar Alder: 21 4353 KLEPP STASJON