2

LEIF CHRISTIAN ANDERSEN

Stilling: Sjukepleiar Alder: 30 4020 STAVANGER Kandidat ved Bispedømerådsvalet i STAVANGER BISPEDØMME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Ungdom og unge voksne.
  • Skaperverket og miljø.
  • Diakoni, de svakeste i samfunne
  • Dialogarbeid
  • Folkekirken

Spørsmål og svar

1.	Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?

Jeg ønsker å være med for å arbeide for at kirken skal være en åpen og raus folkekirke der mennesker føler seg velkommen og hjemme, både til hverdags og til de store hendelsene i livet.  
Jeg er spesielt opptatt av at kirken stiller opp for de svakeste i samfunnet, de som faller utenfor, her har kirken et særlig ansvar. 
Jeg er også opptatt av å skape gode tilbud for eldre ungdommer og unge voksne slik at kirken også oppleves relevant for denne gruppen. Selv om jeg har sittet i bispedømmerådet siden 2009 føler jeg meg veldig motivert til å fortsette og trur at min erfaring vil komme godt med i det videre arbeidet.

2.	Hva er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

Alt for mange mennesker sliter med selvbildet, prestasjonspress og et ønske om å være "perfekt". Her har vi som kirke en rolle og kan være en motvekt til denne prestasjonskulturen. Vi må formidle til hver person at de er god nok i egenskap av seg selv, vi er alle unike i Guds øyne og vi trenger ikke prestere eller være «perfekt» for å bli elsket av Gud.
Vi må formidle at det er lov å ta det med ro og slappe av, en må ikke alltid være "best". 

3.	Hvordan stiller du deg til kirkelig vigsel eller forbønn for par av samme kjønn?

 Jeg mener at Kirken må åpne for vigsel av par av samme kjønn. I dette spørsmålet har kirken to syn og derfor må også disse to synene komme til syne i praksis. De prestene som ønsker å vie personer av samme kjønn som elsker hverandre og vil love troskap foran Gud, må få lov til dette. De som ikke ønsker skal selvsagt får reservere seg. 

4.	Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? 

Dette vil gi kirken muligheter for å være enda tydeligere i samfunnsdebatten og stå opp mot urett og for de svakeste og skaperverket. 
Den største utfordringen blir å sikre at Kirken fortsatt skal være en åpen og raus folkekirke der alle føler seg velkommen og at kirken ikke kun blir for de få. Det å fortsatt opprettholde kirken som en landsdekkende kirke som er tilstede for mennesker når de trenger det, vil være krevende men en av de viktigste oppgavene framover. Vi vil se endringer i struktur og økonomi og vi må sannsynligvis i årene som kommer gjør flere krevende valg. 

5.	Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i?

Jeg mener det er helt naturlig og viktig at Kirken engasjerer seg i samfunnsspørsmål. Dette gjelder spesielt når vi ser mennesker og menneskeverdet blir krenket, vi må stå opp når vi ser urett skjer. Jeg mener at Kirken må stå opp mot urettferdighet og de store forskjellene i verden.  Kirken bør engasjere seg i saker som vern av skaperverket, klimaendringene, fattigdom, flyktingsituasjonen og menneskerettigheter.

Arbeidserfaring / utdanning

2002 - 2003
Vk 1 Kokk

2003 - 2005
Almenfaglig påbygg

2004 - 2005
1.gangstjeneste forsvaret

2007 - 2010
Sykepleien

Kyrkjelege verv

Utsending til Ungdommens Kirkemøte x4

2005 - 2010
Ungdomsrådet Stavanger Bispedømme

2009 -
Stavanger Bispedømmeråd/Kirkemøte

2012 -
Mellomkirkeligråd Den Norske Kirke/MKR

2014 -
AU MKR

Offentlege og andre verv

2007 - 2011
Medlem i Utvalg for oppvekst og omsorg

2007 - 2011
Vara kommunestyre Vindafjord

2011 -
2. vara Rogaland Fylkesting

2013 -
2. vara Stortinget

2013 - 2013
Meddommer Stavanger tingrett|


Andre kandidatar på same liste

1
GYRID ESPELAND Stilling: Seksjonssjef Alder: 62 4374 EGERSUND
3
MARIE KLAKEGG GRASTVEIT Stilling: Reknesk.medarbeidar Alder: 30 4355 KVERNALAND
4
SVEIN HELGESEN Stilling: Pensjonist/konsulent Alder: 67 4158 BRU
5
SOFIE BRAUT Stilling: Kulturformidlar Alder: 38 4346 BRYNE
6
ARNE JON MYSKJA Stilling: IT-rådgjevar Alder: 63 5560 NEDSTRAND
7
SARA LOUISE IGELKJØN EMMERHOFF Stilling: Student Alder: 20 5515 HAUGESUND
8
TORHILD NØDLAND Stilling: Sosiallærar Alder: 53 4325 SANDNES
9
ASLAUG LOUISE KONGSHAVN Stilling: Lektor Alder: 28 4250 KOPERVIK
10
LAILA MARIE STEINSVIK Stilling: Helsesøster Alder: 64 4100 JØRPELAND
11
EIVIND SANDVOLD PETTERSEN Stilling: Økonom Alder: 32 4027 STAVANGER
12
HJALMAR JORALF ARNØ Stilling: Seniorrådgjevar Alder: 50 4311 HOMMERSÅK
13
JOSTEIN ÅDNA Stilling: Professor Alder: 60 4023 STAVANGER
14
KJETIL ESPELAND Stilling: Student Alder: 22 4365 NÆRBØ
15
ASTRID VAN ZIJP Stilling: Pensjonist Alder: 65 4230 SAND
16
ROLF MAGNE HAUKALID Stilling: Bonde/veterinær Alder: 36 4110 FORSAND
17
SVEIN MAGNUS MUNKEJORD Stilling: Seniorrådgjevar Alder: 67 4250 KOPERVIK
18
RUBEN FRIESTAD BERGSETH Stilling: Distriktsmedarbeidar Alder: 21 4353 KLEPP STASJON