10

LAILA MARIE STEINSVIK

Stilling: Helsesøster Alder: 64 4100 JØRPELAND Kandidat ved Bispedømerådsvalet i STAVANGER BISPEDØMME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Barne og ungdomsarbeid.
  • Misjonsarbeid
  • Forvalteransvar
  • Klimautfordringene

Spørsmål og svar

1. Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?
Jeg ønsker å være med i bispedømmerådet for å få mer innsikt og kunnskap i kirkens "indre liv". Jeg ønsker å delta der viktige beslutninger tas ang. organisering, rammer for virksomheten, lovverk og økonomi.
Mine hjertesaker er barne og ungdomsarbeid, misjonsarbeid og at kirken er en klar og synlig stemme i samfunnsdebatten.

2. Hva er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?
Det er viktig å formidle at Gud har skapt oss for å tilhøre han. Han viser sin kjærlighet til oss gjennom Jesus Kristus frelsesverk på Golgata. Hvert menneske er elsket av Gud og har en unik egenverdi. Han er med oss og styrker oss med sin hellige ånd. Guds plan for det enkelte menneske er den mest spennende og utfordrende måte å leve livet sitt på.

3. Hvordan stiller du deg til kirkelig vigsel eller forbønn for par av samme kjønn?
Dette er et vanskelig spørsmål. Det er krevende å formidle at Gud elsker alle og at jeg som kristen ønsker å møte alle mennesker uansett legning med respekt og kjærlighet.
Ekteskap er gjennom kristen tro og livstolking samlivsform mellom mann og kvinne. Jeg finner ingen plass i bibel som "godkjenner" noe annet. Jeg kan av den grunn ikke gå inn for vigsel eller forbønn for likekjønnet ekteskap.

4. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? 
Kirkens organisering og kirkesaker blir overført til Kirkemøte. Kirken får styre i "eget hus".
Beslutninger som gjelder det enkelte sogn kan tas etter nærhetsprinsippet. Det er viktig å ha menigheter som involvere seg, frivillige som tar ansvar og at kirken kan utføre sitt oppdrag og ha god kirkelig betjening i hele landet

Utfordringer kan bli endring i finansieringsordning, eks støtte til nye kirker, vedlikehold av våre kunstskatter. Ved løsrivelse stat, kirke kan staten bli mer og mer en sekulær stat og forståelsen og betydningen av den kristne kulturarv kan svekkes.

5. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i?
Familien er samfunnets grunnpilar og kirken må ha en sterk stemme ang. familiepolitikk.(fattigdom og fordeling)
Vi har fått i oppgave å forvalte Guds skaperverk og kirken må og være en sterk stemme i klimapolitikk.
Norge er et svært godt og til denne dag trygt land å bo i. Vi ser store katastrofer rundt oss, krig, sult, fattigdom, forfølgelse, brudd på grunnleggende menneskerettigheter, store flyktningekatastrofer. Kirken må ha en klar og synlig stemme i samfunnsdebatten og bidra til en god asyl og flyktningpolitikk.

Arbeidserfaring / utdanning

1970 - 1973
Sykepleieutdanning

1991 - 1992
Helsesøsterutdanning

Kyrkjelege verv

2011 - 2015
Leder av Strand kyrkjeleg fellesråd

2011 - 2015
Medlem av Jørpeland sokneråd

Offentlege og andre verv

Barnelagsarbeid i i ca 10 år

KrF politiker, kommunestyre og formannskap 3 perioder.

1982 - 1992
Søndagsskolelærer

2007 - 2011
Varaordfører


Andre kandidatar på same liste

1
GYRID ESPELAND Stilling: Seksjonssjef Alder: 62 4374 EGERSUND
2
LEIF CHRISTIAN ANDERSEN Stilling: Sjukepleiar Alder: 30 4020 STAVANGER
3
MARIE KLAKEGG GRASTVEIT Stilling: Reknesk.medarbeidar Alder: 30 4355 KVERNALAND
4
SVEIN HELGESEN Stilling: Pensjonist/konsulent Alder: 67 4158 BRU
5
SOFIE BRAUT Stilling: Kulturformidlar Alder: 38 4346 BRYNE
6
ARNE JON MYSKJA Stilling: IT-rådgjevar Alder: 63 5560 NEDSTRAND
7
SARA LOUISE IGELKJØN EMMERHOFF Stilling: Student Alder: 20 5515 HAUGESUND
8
TORHILD NØDLAND Stilling: Sosiallærar Alder: 53 4325 SANDNES
9
ASLAUG LOUISE KONGSHAVN Stilling: Lektor Alder: 28 4250 KOPERVIK
11
EIVIND SANDVOLD PETTERSEN Stilling: Økonom Alder: 32 4027 STAVANGER
12
HJALMAR JORALF ARNØ Stilling: Seniorrådgjevar Alder: 50 4311 HOMMERSÅK
13
JOSTEIN ÅDNA Stilling: Professor Alder: 60 4023 STAVANGER
14
KJETIL ESPELAND Stilling: Student Alder: 22 4365 NÆRBØ
15
ASTRID VAN ZIJP Stilling: Pensjonist Alder: 65 4230 SAND
16
ROLF MAGNE HAUKALID Stilling: Bonde/veterinær Alder: 36 4110 FORSAND
17
SVEIN MAGNUS MUNKEJORD Stilling: Seniorrådgjevar Alder: 67 4250 KOPERVIK
18
RUBEN FRIESTAD BERGSETH Stilling: Distriktsmedarbeidar Alder: 21 4353 KLEPP STASJON