2

MARIANNE KJØLLESDAL DYRUD

Stilling: Adjunkt Alder: 42 2849 KAPP Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i HAMAR BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

  • En åpen og inkluderende folkekirke
  • At homofile kan gifte seg i kirka
  • At alle mennesker skal føle seg velkommen

Spørsmål og svar

1.	Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning.
Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning?

- At kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den.


2.	Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift.

- Finansieres gjennom kommune og stat


3.	Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet.

- At kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle
- At kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid
- At kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø


4.	Skal kirken vie homofile?

- Ja.  


5.	Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet?

- Jeg har jobbet som menighetsarbeider en periode. Disse erfaringene kommer godt med. Jeg sitter i kretsstyret til Norges KFUK-KFUM. Dette er en organisasjon som hører hjemme i kirka.

Arbeidserfaring / utdanning

1992 - 1994
Høgskolen i Volda

1995 - 1998
Høgskolen i Oslo

1998 - 2011
Lærer i ungdomsskolen ved flere ulike skoler

2000 - 2000
Universitetet i Oslo

2011 -
Lærer i videregående skole

Kirkelige verv

1994 - 1995
Ansatt i Den norske kirke

Offentlige og andre verv

1998 - 2000
Kretsstyret KFUK-KFUM OAK

2012 -
Kretsstyret KFUM-KFUM Hedmark og Oppland


Andre kandidater på samme liste

1
GUNHILD TOMTER ALSTAD Stilling: Førsteamanuensis Alder: 41 2322 RIDABU
3
FINN RAGNVALD HUSEBY Stilling: Pers.- og org.dir. Alder: 66 2407 ELVERUM
4
JOHN JACQUES WASHINGTON DELOURME Stilling: Student Alder: 25 0580 OSLO
5
ANNE-LISE MARSTEIN Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 53 2686 LOM
6
TROND EGIL GELLEIN LØKKEN Stilling: Adjunkt Alder: 41 2540 TOLGA
7
HENNING ANDERSEN Stilling: Gravferdskonsulent Alder: 38 2910 AURDAL
8
SOLBJØRG BUKNOTTEN SKRUKLIEN Stilling: Diakon/frivill.leder Alder: 54 2636 ØYER
9
ROALD BRAATHEN Stilling: Pensjonist Alder: 70 2760 BRANDBU
10
GRETHE LINGUM GJERTSEN Stilling: Spesialpedagog Alder: 58 2213 KONGSVINGER
11
SIDSEL LIED Stilling: Professor Alder: 67 2317 HAMAR
12
JOHN MAGNE PEDERSEN TANGEN Stilling: Student Alder: 23 2340 LØTEN
13
OLE GUSTAV NARUD Stilling: Finanspol.rådgiver Alder: 57 2450 RENA
14
LIV MELBYE WECHSLER Stilling: Adjunkt Alder: 63 2850 LENA
15
OLE MIDTHUN Stilling: Student Alder: 20 2408 ELVERUM
16
STEINAR BARSTAD Stilling: Fagdirektør Alder: 62 2864 FALL
17
INGVILD KESSEL Stilling: Student Alder: 20 2625 FÅBERG
18
LASSE GRAN Stilling: Pensjonist Alder: 68 2849 KAPP